Till innehåll på sidan

Kurser

Här finns samlad information till dig som är doktorand och ska anmäla dig till en kurs och till dig som är kursansvarig och/eller examinator för någon doktorandkurs.

I Kurs- och programkatalogen  visas alla doktorandkurser som ges av KTH:s olika skolor och avdelningar. Klicka på Sök kurs och fyll i del av kurskod eller kursnamn. Det går också att begränsa sökning till olika kriterier som syns om du klickar på texten Välj bland andra sökkriterier där du kan välja nivå, skola, avdelning med mera.

För dig som är kursansvarig och/eller examinator kurser på doktorandnivå

Ska du inrätta en ny kurs eller revidera en befintlig så hittar du det du behöver veta genom att klicka på rubrikerna i sidfältet. Där kan du läsa om vad som ska ingå i en kursplan och ladda hem kursplanemall. Om något utöver kursplanen behöver ändras eller kompletteras finns en mall även för detta ändamål.

Slutligen finns också ett webb-formulär som måste fyllas i för att information om när din kurs ska genomföras ska kunna synliggöras i Kurs- och programkatalogen.

Formulär: Courses spring 2021