Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet Bioteknologi

Bioteknologi kan beskrivas som en integration av naturvetenskap och ingenjörsvetenskap för att utnyttja organismer, celler, delar därav eller molekylära motsvarigheter, eller kunskap därom, för utveckling av produkter och processer.

Programråd för doktorsprogrammen Bioteknologi samt Teoretisk kemi och biologi

Studieplaner

Programbeskrivning för doktorsprogrammet Bioteknologi (pdf 90 kB)

ASP-2021: Allmän studieplan för forskarstuderande antagna efter 2021-12-10 (pdf 414 kB)

ASP-2017: Allmän studieplan för forskarstuderande antagna 2017-04-05 till 2021-12-09 (pdf 313 kB)

Observera att utöver de kurser som nämns i ASP-2017 är även en kurs i forskningsetik/forskningsintegritet samt ett halvtidsseminarium obligatoriskt för studenter antagna från 2019 och framåt enligt beslut av CBHs skolchef. Läs beslutet här. (pdf 317 kB)

Bilagor till allmänna studieplaner samt äldre studieplaner återfinns i Doktorandcanvas .

Programansvarig

Administrativt stöd

Samtliga e-posthandlingar rörande detta program skickas till phdadmin@cbh.kth.se

Adress

AlbaNova
Roslagstullsbacken 21
114 21 Stockholm