Bildskärms-och skyddsglasögon

Anställda vid KTH skall avropa från det statliga ramavtalet för Glasögon

Ramavtalet för Glasögon

Ramavtalet är rangordnat, detta innebär att man i första hand ska vända sig till den leverantör som rangordnats som nummer ett i listan. Information angående priser, "hitta närmaste butik" (Butiksförteckning) finns listade under respektive leverantör.

I avtalet ingår en synundersökning om den visar att arbetstagaren inte är i behov av bildskärmsglasögon betalar avropsberättigad myndigheten endast för synundersökningen. Om resultatet av syndundersökningen visar att et behövs kompletterande synundersökning av ögonläkare, med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet, ska ramavtalsleverantören remittera arbetstagaren till ögonläkare. Kostnaden för remitteringen ska ingå i kostnaden för synundersökningen.

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-05-17