Fakturahantering

Information om hur du hanterar fakturor som inkommit i pappersform eller digitalt.

Alla fakturor som ska betalas behöver läggas in i ekonomisystemet Agresso.

Fakturor som erhållits i pappersform ska skickas till KTH:s fakturaservice:

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Eller via internpost:

Fakturaservice
Brinellvägen 8, plan 9

Fakturor som erhållits via mejl skickas vidare till faktura@cbh.kth.se

Observera att beställningsreferens alltid ska anges på fakturan.

Information om e-fakturahantering på KTH

Även övriga fakturaärenden på CBH-skolan ska mejlas till funktionsadressen: faktura@cbh.kth.se