Till innehåll på sidan

Kommunikationsstöd på CBH

CBH-skolans kommunikationsenhet arbetar med intern och extern kommunikation och stöttar dig som medarbetare i olika typer av informationsspridning. Vi är behjälpliga inom bland annat webb, text och bild, grafiskt material och evenemang.

Publicera på webb

Genom att publicera aktuell och relevant information på ett användarvänligt sätt ger vi god service till våra kollegor och besökare på skolans interna sidor och externwebb.

Kontakta kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten på CBH-skolan är ansvarig för skolans kommunikation. Kontakta oss om du behöver hjälp och stöd med något.