Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsanpassa din pdf

Alla pdf:er som publiceras på CBH:s webbsidor (både externt och internt) måste vara tillgängliga, enligt lagen om digital tillgänglighet. Det finns två relativt enkla sätt att åstadkomma detta.

Det absolut enklaste sättet att följa lagen är att inte ha några pdf:er på webben. Gör istället om din text till html, alltså en vanlig sida på webben. KTH rekommenderar detta tillvägagångssätt i första hand. Du kan vända dig kommunikationsenheten på CBH för att få hjälp att lägga upp sidor på webben.

Läs mer om hur du publicerar på webben

Om det inte finns något annat val än att ha en pdf så måste dessa göras tillgängliga. Det ansvaret ligger hos dig som publicerar. Så här går du till väga.

Mallar och grafisk profil

På KTH:s intranät finns det word-mallar för de flesta typer av texter och dokument. Dessa fungerar som ett stöd i det dagliga arbetet. Om du utgår från dessa när du skriver exempelvis protokoll eller mötesanteckningar är det lättare att skapa tillgängliga och lättlästa pdf:er.

Mallar för nedladdning

Tillgänglig layout

Först och främst bör du ha en lättläst och tillgänglig layout.

 • Ha tillräckliga kontraster i text mot bakgrund, bilder och element med färg, till exempel tabeller och diagram.
 • Ha minst 12 punkters storlek på brödtextens typsnitt.
 • Ha högst 60 teckens radlängd.
 • Ha en innehållsförteckning.
 • Använd bara tabeller för tabelluppställningar, inte för formgivning av text.

KTH:s grafiska profil

Korrekt format

Därefter ska du formatera alla element korrekt.

 • Rubriker ska använda programmets (Word eller Adobe) rubriksformat istället för att bara vara fetade eller ha ökad storlek.
 • Alla rubriker ska vara i rätt rubriksnivå, alltså från KTH Titel till KTH Rubrik 4. Även de små rubrikerna långt ner i texten ska ha rubriksformat. Rubrikerna måste också användas i rätt ordning – underrubrik till rubrik 1 måste alltså vara rubrik 2.
 • Använd alltid format för listor, aldrig egna bindestreck eller stjärnor.
 • Använd Words egen innehållsförteckning som blir klickbar och länkad.
 • Formatera rubriker i tabeller som tabellrubrik.
 • Lägg in en sammanfattning på tabeller och diagram.
 • Lägg in alt-text på bilder och diagram.