Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wordmallar för nedladdning

När du använder KTH:s mallar kan du vara säker på att du följer den grafiska profilen. Det stärker varumärket och ger dig möjlighet att nå längre med din kommunikation. Här finner du färdiga mallar som ger dig stöd i ditt dagliga arbete.

De olika mallarna:

  • Grundmall - ett tomt dokument med KTH:s logotyp.

  • Beslutsmall - används för att upprätta beslutshandlingar enligt kraven i myndighetsförordningen.

  • Brevmall - ska användas vid skriftlig korrespondens för att visa på KTH som avsändare.

  • Protokoll

  • Mötesanteckning

 Du finner de olika mallarna i blankettarkivet .

Word-mallarna är ett stöd i ditt dagliga arbete

Mallarnas innehåll:

  • Sidhuvud information om själva dokumentet t.ex. vad det är för dokumenttyp, vem som skapat dokumentet, diarienummer osv.
  • Rubrikerna och placeringen av dessa samt vilka rubriker som bör användas är sammanställt i ett ramverk som förklarar hur en viss rubrik ska användas, vad den betyder, hur och var den ska skrivas ut i dokumentet.

Kvalitet och igenkänning

För att skapa kvalitet i dokumenten och igenkännlighet för läsaren är det viktigt att försöka hålla sig till det framtagna ramverket för metadata i sidhuvudet. Du kan alltid ta bort rubriker och rader i sidhuvudet, glöm då inte att även göra det på sida två (övriga sidor följer utseendet på sida två).