Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Postermall

Din poster ska på ett snabbt, intressant och begripligt sätt beskriva din forskning.
Du vill snabbt få besökarens uppmärksamhet och intresse för din poster.
Här får tips om hur du utformar din poster och instruktion hur du laddar ned och använder någon av mallarna.

Posters ska attrahera läsare

Att presentera din forskning på ett tydligt sätt är avgörande. Om du lyckas fånga läsarnas uppmärksamhet finns möjligheten att du kan tillhandahålla mer detaljerad information genom handouts eller QR-koder som innehåller fördjupande material. Om du inte lyckas engagera läsarna spelar det ingen roll hur intressant din forskning är, eftersom besökarna aldrig kommer att upptäcka det.

Budskap

Att vara tydlig, kort och koncis är den mest utmanande aspekten av att producera posters.
Det är lätt att inkludera långa beskrivningar av dina metoder och slutsatser tillsammans med rikliga illustrationer för att omfatta allt. Det är vanligt att det blir för mycket information.

Var mycket selektiv när du bestämmer vad som är relevant för din målgrupp. Det är en bra idé att söka extern feedback för hjälp. Om en extern person inte kan förstå ditt budskap inom några minuter är det troligt att du behöver omstrukturera din poster

Tips för att uppnå framgång i posterdesign

 • Försök att förmedla din information tydligt och koncist
 • Använd texten sparsamt och välj ord noggrant.
 • Ha en kort och kärnfull titel.
 • Inkludera lagom relevanta illustrationer.
 • Använd enbart typsnitt i mallen och som följer KTH:s grafiska profil
 • Visa information i en tydlig och sammanhängande form, undvik överdriven detaljrikedom.
 • Använd de färger som ligger förprogrammerade i PPT:n och som följer KTH:s grafiska profil
 • Markera textboxar på ett sätt som förbättrar deras läsbarhet utan att överdriva.
 • Ge textboxar tillräckligt med utrymme med hjälp av bredare marginaler.
 • Skapa ett balanserat vitt utrymme mellan text och illustrationer för att öka läsbarheten.
 • Presentera dina resultat och forskningsprocessen på ett logiskt och sammanhängande

Instruktioner till postermall

Välj format och ladda ner mallen

I mallen finns plats för rubrik, namn på författare, plats för bilder och beskrivande text. 

Bilder

För att infoga bilder i mallen där fördefinierade bildfält finns – klicka i bildrutan och infoga den bild du vill ha. Observera att bilden anpassar sig till den fasta storleken på bildfältet. Vid eventuella problem med bilden, högerklicka på bilden och välj Formatera bild och välj sedan alternativet ”återställ bild” som du hittar vid valet Bild.

Tryck av poster

Om postern ska tryckas vill tryckeriet oftast ha postern som en PDF.
Spara om postern som PDF och kontakta KTH:s upphandlade tryckeri US-AB.

Omvandla till PDF
OBS! För att postern ska få korrekt typsnitt när du omvandlar filen till en PDF behöver du först ha laddat ner typsnittet Figtree från Software Center. Starta om datorn efteråt.