Till innehåll på sidan

KTH:s e-postsignatur

Lathund för hur du hanterar KTH:s e-postsignatur.

För att tydliggöra KTH som avsändare i e-postmeddelanden har KTH en gemensam e-postsignatur för anställda.

Du kan lägga in signaturen på din dator som en ny signatur eller uppdatera en befintlig.

Observera att signaturen ska användas i sin helhet såsom den ser ut nedan, du kan alltså inte välja att ta bort vissa delar ur den eller göra egna varianter.

Lägga till signaturen

Följ instruktionerna för ditt operativsystem/applikation för att lägga till signaturen

Exempel på KTH:s e-postsignatur

Svenska

Förnamn Efternamn

Titel

KTH

Avdelning/Enhet/Skola/Institution

Gatuadress xx, 100 44 Stockholm

Tfn: 08-790 XX XX, Mobil: 07X-XXX XX XX

username@kth.se, www.kth.se

Engelska

Name Surname

Title

KTH Royal Institute of Technology

Department/Unit

Street XX, SE-100 44 Stockholm, Sweden

Phone: +46-8-790 XX XX, Mobile: +46-7X-XXX XX XX

username@kth.se, www.kth.se

Support

Har du frågor kring importen av signaturer Kontakta IT-Support  eller Lokal IT-support .

Frågor kring utformningen av signaturerna hänvisas till grafiskprofil@kth.se .