Till innehåll på sidan

Profilsida och personallistor

Profilsidorna är bland KTH:s mest besökta sidor. På profilsidan har du möjlighet att beskriva dig själv och ditt arbete, både för utomstående och för anställda på KTH. Profilsidan är även kopplad till personallistan för din enhet, så att utomstående enkelt kan hitta dig.

KTH:s profilsidor erbjuder en mängd olika funktioner, bland annat möjligheten att skriva en presentation, lägga in bilder, bädda in filmer och ha undersidor för projekt eller pressklipp. 

För att komma igång med uppdateringen, gå till din profilsida  och klicka sedan på "Redigera min profil".

Tips för din profil

 • Ha en profilbild. Kontakta kommunikation@cbh.kth.se  om du behöver fotograferas. Vi hjälper gärna till!
 • Skriv en övergripande presentationstext som fokuserar på ditt forsknings-/arbetsområde. Målgruppen är potentiella finansiärer, forskarkollegor runtom i världen, media och kollegor på KTH. Tänk utifrån deras perspektiv och skriv en text som förmedlar vad du gör, vad du har för bakgrund och vilka som är dina expertområden. Obs! Fritidsintressen och personliga åsikter hör inte hemma här. 
 • Gör undersidor, så kallade portfoliosidor, som komplement till den övergripande texten. Där kan detaljer och djupare information samlas om till exempel ett specifikt forskningsprojekt.
 • Aktivera dina forskar-ID:n så att de hamnar samlat högst upp i profilen.
 • Aktivera länken till dina publikationer. Då görs en koppling till Diva där du har dina publikationer samlade. 
 • Aktivera länken till dina kurser. Dessa hämtas direkt ur systemet KOPPS.
 • Lägg till ditt rumsnummer. Hitta rumsnumret över din dörr, sök efter rummet i KTH Places  och klistra webbadressen till ditt rum in i profilen.
 • Saknas engelsk titel, adress eller telefonnummer kontaktar du hr@cbh.kth.se

Mer om profilsidorna

Vill du veta mer om din profil och dess delar? Mer information finns på KTH:s intranät.

Profilens olika delar

Om något är fel i personallistor och profilsidor

 • Enhetens namn är fel: kontakta webmaster@cbh.kth.se .
 • Det ligger inaktuella enheter i personalkatalogen www.kth.se/directory/m/m. Det beror på att personer ligger kvar i de gamla enheterna. Kontakta hr@cbh.kth.se  om personerna i fråga har slutat eller vilken enhet (förkortning) de istället ska tillhöra. 
 • Enhetens namn finns inte på engelska eller är fel: kontakta Robert Lawesson .
 • Min titel finns inte översatt på engelska profilsidan: kontakta webmaster@cbh.kth.se .
 • En person som har slutat eller är långtidsledig listas fortfarande i personallistor: kontakta webmaster@cbh.kth.se .
 • Vi saknar industridoktorander och övriga icke-anställda i våra personallistor. Personer som inte får lön från KTH, men ändå är knutna till forskargrupper kan läggas in i HR plus manuellt. Kontakta hr@cbh.kth.se  och bifoga namn, personnummer, enhet, titel och kontaktuppgifter för personen i fråga.