Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Profilens olika delar

Så här underhåller du profilsidans olika delar. Vissa innehållsdelar hämtas från andra källsystem och behöver uppdateras där.

Den här filmen ger en översikt över hur du uppdaterar din profilsida. Läs mer om de olika profildelarna längre ned på sidan.

Kontaktuppgifter

Namn, titel, organisation, adress, e-postadress och telefonnummer visas enbart för personal på KTH och anges i KTH:s HR-system. Det gäller såväl svensk- som engelskspråkiga uppgifter. Kontakta din närmaste personalhandläggare för att ändra denna information. Som anställd kan du inte dölja den här informationen.

Om du är registrerad i studiesystemet Ladok gäller namn enligt folkbokföringsregistret. Ändring av detta sker hos Skatteverket.

Om du har information inlagd i HR-systemets fält för extrainformation, såsom mobilnummer, alternativ titel et c, visas detta längst ned bland kontaktuppgifterna.

Rum

Ange rum så här:

  1. Ta reda på vilket rumsnummer ditt rum har. Framgår vanligtvis av en liten skylt ovanför dörren.
  2. Gå till KTH:s platstjänst på www.kth.se/places  och sök på rumsnumret. Klicka på det sökresultat som avser ditt rum och klipp ut webbadressen för sidan som visas.
  3. Klistra in webbadressen i fältet för rum på din profils kontaktsida.
  4. Spara kontaktsidan. En länk till ditt rum skapas på profilsidan.

Forskar-ID

ORCID ID: Ditt ORCID iD visas med automatik på din profilsida om det är kopplat till KTH. Så skapar och kopplar du ditt ORCID iD .

ResearcherID: Ditt forskar-id på www.researcherid.com .

Scopus ID: Ditt Scopus Author-id. Har du en publikation indexerad av Scopus har du också ett Scopus-id. Sök på www.scopus.com  för att hitta ditt id.

Google Scholar ID: Ditt forskar-id på scholar.google.com .

ResearchGate: Ditt ResearchGate-användarnamn på www.researchgate.net .

Beskrivning ("Om mig")

Under rubriken "Om mig" kan du skriva en text om dig själv och din verksamhet. Separata redigeringsfält gäller för för svensk och engelsk version av profilsidan. Ovanför redigeringsfälten anger du vilket som är profilens standardspråk. Det avgör vilket språk som gäller när standardadressen för din profil anges (www.kth.se/profile/ditt-användarnamn). Besökare kan sedan växla mellan språkversionerna via språklänken i sidhuvudet.

Om engelskspråkig beskrivning saknas visas svensk beskrivning även i profilens engelskspråkiga version. Saknas svensk beskrivning visas engelsk beskrivning i svensk version.

Filhanteraren

I redigeringsfältets verktygslist kommer du även åt en filhanterare via den här ikonen: 

I filhanteraren ser du vilka bilder och dokument som du har laddat upp på din profil. Härifrån kan du ta bort filer, foga in dem på dina sidor samt styra deras synlighetsgrad.

Du kan ladda upp filer som är max 10 MB stora. Det totala utrymmet i filhanteraren är 100 MB.

Tänk på att bilder och bilagor som du laddar upp på en sida och sedan tar bort finns kvar i filhanteraren och är nåbara på sina gamla webbadresser enligt den synlighet som är satt. Ta bort eller begränsa synligheten för gammalt material som du inte vill ska kunna nås!

Kurser

Om du har roller på kurser listas dessa under din beskrivningstext med länkar till kursbeskrivningar och kurswebbar. Informationen kommer från Kurs- och programkatalogen. På profilsidan kan du bara redigera kurslistans synlighetsgrad.

Profilbild

Här kan du ladda upp en bild som visas överst till höger på din profilsida. Bilden följer även med i personallistningarna under www.kth.se/directory  och är den som visas överst till vänster i den personliga menyn när du är inloggad på KTH:s webbplats.

Tillåtna filtyper: JPG, GIF, PNG. Max filstorlek: 2 MB.

Kvadratiska bilder på minst 200x200 pixlar föredras. Icke-kvadratiska bilder beskärs.

Tänk på att din profilbild bokstavligt talat är ditt ansikte utåt på KTH:s webbplats. Välj bild med omdöme! Om din profilbild kränker upphovsrättsliga regler kan du personligen ställas till svars!

Publikationer

Här kan du via KTH:s publikationsverktyg lista dina publikationer i DiVA. Läs mer på Publikationslista på din profilsida .

Portfoliosidor

Portfoliosidorna som listas i profilens högerkolumn ger dig möjlighet att beskriva dig själv och din verksamhet närmare. Du kan ha upp till tio sådana sidor.

Länkar

Länklistan kan bestå av upp till tio länkar. Du kan begränsa synligheten på hela listan men inte för enskilda länkar.