Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om profilsidor på KTH:s webbplats

Alla användare som förses med KTH-konto har möjlighet att underhålla en profilsida på KTH:s webbplats.

Profilsidan nås längst upp till vänster i den personliga menyn när du är inloggad på KTH-webben och har adressen www.kth.se/profile/[användarnamn].

Mario Romero

"Man måste komma ihåg att profilsidan är så som du presenteras för omvärlden. Om folk googlar ditt namn och KTH är det här den första träff de kommer att få."
Mario Romero Vega, universitetslektor

Så skapar du en effektiv profilsida

För anställda på KTH

Som anställd på KTH är din profilsida alltid publik. Du kan dock själv påverka vilka delar av profilsidan som ska vara synliga för alla, endast för KTH-användare eller enbart dig själv. Kontaktinformationen som hämtas från KTH:s HR-register är alltid publik. Om din profil av särskilda skäl inte ska visas publikt kontaktar du din närmaste personalhandläggare.

Med bild, beskrivning och annan kompletterande information blir du synligare för studenter, kollegor och omvärld. En uppdaterad innehållsrik profil stärker din roll på KTH både inåt och utåt. Du blir mer sökbar på nätet, lättare att komma i kontakt med och din del i verksamheten på KTH tydliggörs!

För studenter eller andra innehavare av KTH-konto

Som student på KTH (eller annan icke anställd kontoinnehavare) väljer du själv om din profilsida ska vara publik, det vill säga vara synlig för alla, endast visas för inloggade användare eller om den ska vara privat och bara visas för dig själv. Så länge du inte gör något aktivt val, det vill säga tillgängliggör något innehåll publikt eller för inloggade användare, är profilsidan endast synlig för dig själv.

En profil som sedan tidigare varit privat kommer att bli publik om den får ett innehåll som är publikt. På samma sätt kommer innehåll som visas för inloggade användare att göra profilen synlig för inloggade användare. Det innehåll som har högst synlighetsgrad är styrande för profilens synlighet. (Profilen visar dock upp olika innehåll för olika besökare beroende på vilken synlighet som valts för de olika delarna.) 

Studenters publicering på profilsidan övervakas via efterhandsmoderering. Det gäller även innehåll med begränsad synlighet.

Publicering av innehåll på KTH:s profilsidor regleras av följande styrdokument: 

När du publicerar innehåll på din profilsida behöver du vara införstådd med de riktlinjer och anvisningar som dessa styrdokument föreskriver. Beakta särskilt det som står under rubriken ”Informationskrav vid webbpublicering” i det förstnämnda dokumentet. Vid publicering av otillåtet innehåll förbehåller sig KTH rätten att förbehållslöst radera innehåll. Där missbruk klassas som lagbrott kan KTH vidta rättsliga åtgärder.

Spara innehåll på annan plats!

Observera att KTH förbehåller sig rätten att ta bort din profilsida efter det att dina studier eller din anställning vid KTH har upphört. Se därför till att information som du publicerar och vill bevara finns nedsparad på annan plats!