Till innehåll på sidan

Labbsäkerhet

Vid frågor om labbsäkerhetsarbetet på CBH, kontakta skolans labbsäkerhetskoordinator. Nedan framgår vilka säkerhetsregler som gäller vid laboratoriearbete.

CBH-skolans Miljö- och labbsäkerhetsgrupp

Gruppen leds av labbsäkerhetskoordinator och består av infrastrukturansvarig samt representanter från samtliga institutioner. Gruppen arbetar tillsammans med skolledningen för att möta utmaningar i arbetsmiljön och gruppmedlemmarna kommunicerar nya initiativ till sina respektive institutioner.

Skyddsombud på CBH-skolan

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

KLARA- och labbsäkerhetskurs

Alla nyanställda som ska jobba med laborationer måste bekanta sig med riskbedömningssystemet och tillgängliga resurser. KTH håller en tre-timmars introduktionskurs i labbsäkerhet några gånger per termin och tillgång till vårt kemiska inventeringssystem KLARA ges efter kursen. Läs mer och anmäld dig till kursen på KTH:s centrala intranät. 

Labbsäkerhetskoordinatorer CBH

CBH-skolans labbsäkerhetsföreskrifter

Studenter, anställda och handledare som utför arbete på labb på CBH ska läsa igenom CBH-skolans labbsäkerhetsföreskrifter samt skriva under blankett att de tagit del av innehållet.
Blanketten skickas därefter till CBH-skolans labbsäkerhetskoordinator via labsafety@cbh.kth.se

CBH-skolans labbsäkerhetsföreskrifter (pdf 465 kB)

denna blankett (docx 20 kB)

Riskbedömningar 

Genomför riskbedömning innan du påbörjar laborativt arbete. Riskbedömningsblanketten ska skrivas under av handledare samt sparas i KLARA. Se här för information om hur du gör en riskbedömning (pdf 348 kB)  och riskbedömningsblanketten. (docx 19 kB)

Vid potentiellt farliga organismer

Fyll i riskbedömningsblanketten skicka den till labbsäkerhetskoordinatorn innan arbete med potentiellt farliga organismer påbörjas för CBH. Riskbedömningsblankett för biorisker (docx 607 kB)

Genomför en CMR-utredning innan arbete med CMR-ämnen och skicka till infrastruktur@cbh.kth.se.

CMR-utredning

 Kontakta CBH:s kontaktperson för strålsäkerhet om du vill arbeta med radioaktiva material.
CBH:s kontaktperson för strålsäkerhet

Kontakta labbsäkerhetskoordinator för att göra en riskbedömning om:

  • du är gravid

  • du behöver inhandla tillståndspliktiga kemikalier. 

Etiska tillstånd

För information om forskningsrelaterade etiska tillstånd vänligen kontakta Amena Archer.
Amena Archer

Kemikalieinköp och avfall