Till innehåll på sidan

Labbsäkerhet

Vid frågor om labbsäkerhetsarbetet på CBH, kontakta skolans labbsäkerhetskoordinator. Nedan framgår vilka säkerhetsregler som gäller vid laboratoriearbete.

CBH-skolans Miljö- och labbsäkerhetsgrupp

Gruppen leds av labbsäkerhetskoordinator och består av infrastrukturansvarig samt representanter från samtliga institutioner. Gruppen arbetar tillsammans med skolledningen för att möta utmaningar i arbetsmiljön och gruppmedlemmarna kommunicerar nya initiativ till sina respektive institutioner.

Skyddsombud på CBH-skolan

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

KLARA- och labbsäkerhetskurs

Alla nyanställda som ska jobba med laborationer måste bekanta sig med riskbedömningssystemet och tillgängliga resurser. KTH håller en två-timmars introduktionskurs i labbsäkerhet några gånger per termin och tillgång till vårt kemiska inventeringssystem KLARA ges efter kursen. Läs mer och anmäld dig till kursen på KTH:s centrala intranät. 

Säkerhetsregler för laboratoriearbete

Kontakt