Till innehåll på sidan

Anmälan av inbrott, stöld och skadegörelse

Att anmäla inbrott, stöld och skadegörelse är en del av det systematiska säkerhetsarbetet på KTH. Det har också betydelse för det risk- och skadeförebyggande arbetet.

Pågående inbrott, skadegörelse eller stöld

Inbrott, skadegörelse eller stöld som upptäcks i efterhand