Till innehåll på sidan

Utrymningsledare

Campus Valhallavägen

Kemihuset, Teknikringen 28–36 (hus 43:15)

Teknikringen 40–44 (hus 43:17)

Teknikringen 48–52 (hus 43:18)

Teknikringen 56–58 (hus 43:19)  

Drottning Kristinas väg 51 (HUS 90:4)

Campus AlbaNova

Avdelning

Utrymningsledare

Proteinvetenskap

Per-Åke Nygren, Hanna Tegel, John Löfblom

Glykovetenskap

Dayanand Kalyani, Ulrike Schimpf

Industriell bioteknologi

Gustav Sjöberg, Gunaratna Kuttava Rajarao, Atefe Shokri

Campus Solna

SciLife Lab

Avdelning

Utrymningsledare

Systems Biology

Per Oksvold

Nanobiotechnology

Simon Elsässer

Affinity Proteomics och Cellular and Clinical Proteomics

Hjalmar Gullberg

Drug Discovery and Development

Yasmin Andersson

Omgivningsfysiologi

Avdelning

Utrymningsledare

Omgivningsfysiologi

Björn Johannesson, Lena Norrbrand

Campus Flemingsberg

Våningsplan

Utrymningsledare

Plan 5

Mats Hedlund

Plan 6

Ibrahim Orhan

Ersättare: Inge Jovik

Plan 7

Simon Demir, Mattias Mårtensson, Björn Nordbäck

Ersättare: Fredrik Häggström

Plan 8

Maria Johansson, Röda Korsets högskola