Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolans krisorganisation

Syftet med skolans krisledningsgrupp är att lösa pågående kris och sedan återgå till normalläge för verksamheten.

Krisorganisationen sammankallas då hela eller delar av skolans organisation drabbas av brott, hot, brand, olycka, dödsfall, inbrott, systemhot eller hot mot pågående verksamhet.

Skolans krisledningsgrupp har kontakt med KTH:s ledningsgrupp för krishantering, samt med interna intressenter som personal och studenter. Krisledningsgruppen innehar befogenhet att leda och fatta beslut för de behov som uppkommer under pågående kris.

Krispärm finns hos:
Administrativ chef, Teknikringen 30, plan 7, Campus Valhallavägen
I flexrummet på plan 7, Hälsovägen 11C, Campus Flemingsberg
I flexrummet på plan 2, AlbaNova

Krisstöd - praktisk hjälp

CBH-skolans krisledningsgrupp

Kontakt Funktion
Skolchef och övergripande ansvarig
Administrativ chef
HR-ansvarig – personal
UA-ansvarig – studenter
Kommunikationsansvarig
Infrastrukturansvarig – brandskyddsansvarig