Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. Alla som jobbar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller. Inköps- och upphandlingsansvarig för CBH är Kicki Holmberg.

Om du skall köpa en vara eller en tjänst, skall du följa denna arbetsordning (i nummerordning):

1. Du skall använda varor/tjänster som är upphandlade ramavtal  , börja med att titta Wisum . I Wisum, finns produkter som ingår KTH:s ramavtal (tex kontorsmaterial, IT/telefoni, laboratorieprodukter, fruktkorgar, litteratur, KTH:s profilprodukter). Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 2.

2. KTH:s ramaval  eller avtalsdatabasen  här finns avtalsinformation, produktinformation för samtliga avtal. Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 3.

3.Om det du söker inte finns på KTH:s avtal skall du kontrollera om varan/tjänsten finns på de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se .

4. Om det du söker inte finns på något avtal så måste du göra en upphandling . Det finns två typer av upphandlingar, direktupphandling och inköp som överstiger direktupphandlings gränsen, det vi i dagligt tal kallar upphandling.

Kontakta alltid skolansinköpsansvarig vid frågor som rör inköp, Wisum och beställningar.

Du kan påverka vad som skall tas upp på inköpssidorna genom att kontakta inköpsansvarig.