Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. Alla som jobbar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller. Inköps- och upphandlingsansvarig för CBH är Kicki Holmberg.

Om du ska köpa en vara eller en tjänst ska du följa denna arbetsordning (i nummerordning):

1. Du ska använda varor/tjänster som är upphandlade via KTH:s ramavtal, börja med att titta i Wisum  och/eller avtalsdatabasen . Hittar du inte det du söker, fortsätt med punkt 2.

2. Om det du söker inte finns på KTH:s avtal ska du kontrollera om varan/tjänsten finns på de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se .

3. Om det du söker inte finns på något avtal så måste du göra en upphandling . Det finns två typer av upphandlingar, direktupphandling och inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen, det vi i dagligt tal kallar upphandling.

Miljökrav - inköp

Miljökrav ställs vid upphandling av så väl enstaka föremål som vid ramavtal som används vid KTH.

Vid avrop från ramavtal skall beställaren välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt (där sådana val är möjliga) utifrån tex de miljömärkningar som finns på de varor som ingår i KTHs ramavtal.

Miljömärkning

De oberoende miljömärkningarna som används i Sverige kan du hitta på Naturskyddsföreningens sida “ Få koll på miljömärkningarna ”.

Här är några tips för att minska miljöpåverkan från inköp:

  • Välj produkter med miljö- och/eller hållbarhetsmärkning
  • Samordna beställningar för att minska antalet transporter
  • Återanvänd produkter
  • Reparera produkter
  • Välj energisnåla produkter
  • Välj bort engångsartiklar när det är lämpligt