Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Krisstöd till anställda, övriga medarbetare och studenter

Skolchef har ansvar för krisstöd till anställda, övriga medarbetare och studenter. Detta krisstöd hanteras i de flesta fall inom linjeorganisationen och det är därför viktigt att skolchefen förbereder chefer och andra (till exempel HR-ansvariga och skyddsombud) för detta.

Kontakt

Vid akut händelse som kräver omedelbar hjälp:

  1. SOS alarm nummer: 112
  2. KTHs larmnummer : 08-790 77 00

Vid icke akut händelse:
Vårdguiden: 1177
Giftinformationscentralen: 010-456 67 00.

Hot och våld

Läs om vad som gäller vid hotfulla eller våldsamma situationer på Säkerhetsenhetens samlade informationssida om Åtgärder vid hot och våld .

För att kunna ge bästa krisstöd är det viktigt att ha godkännedom om KTH:s instruktion och checklistor. Du hittar checklistorna i menyn, men även genom länkar längre ner på denna sida.

KTH:s instruktion

Instruktion till hur skolchefen organiserar krisstöd (pdf 510 kB)

Checklistor

Omedelbart krisstöd, 0-24 timmar

Krisstöd 25-72 timmar efter händelsen

Att tänka på efter den akuta krisen (oftast efter 72 timmar och framåt)

Att tänka på när man samlar och ger information vid kris

Sammansättning av skolans krisledningsgrupp

Krispärmens innehåll