Till innehåll på sidan

Skolans krisledningsgrupp

Här finner du konkret information om hur krisledningsgruppen bör vara sammansatt vid respektive skola.

Skolans krisledningsgrupp ska bestå av

  • Skolchef
  • Skolans administrativa chef
  • Skolans HR-ansvarige
  • Skolans utbildningsadministrativt ansvarige

Ytterligare funktion i krisledningsgruppen

Beroende på krisens eller incidentens karaktär så beslutar skolchef om huruvida ytterligare funktioner ska ingå i gruppen. Det kan gälla till exempel:

  • Kommunikatör
  • Föreståndare brandfarlig vara
  • Kemikalieansvarig
  • Labbansvarig
  • Infrastrukturansvarig
  •  Annan kompetens

Skolchef ska inför frånvaro (sin egen, administrativa chefens, HR-ansvarigas och/eller utbildningsfunktionsansvarigas eller för andra funktioner) utse ersättare att ingå i krisledningsgruppen och ge ersättare tillräckliga resurser och befogenheter för uppdraget.
Skolchef har ansvaret att till KTH:s säkerhetschef lämna aktuella kontaktuppgifter till skolchef, administrativ chef, HR-ansvarig och utbildningsadministrativt ansvarige.

Innehållsansvarig:Lotta Gustavsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10