Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s arbetsmiljö

På dessa sidor hittar du, i rollen som chef, skyddsombud eller medarbetare, information om arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KTH. Alla ansvarar vi för att medverka till en god arbetsmiljö som bidrar till kreativitet och hälsa.

Arbetsmiljö vid KTH

Med arbetsmiljö menas alla faktorer, fysiska, organisatoriska och sociala, som påverkar medarbetare och studenter vid KTH, exempelvis attityder, ledarskap, beteende gentemot varandra, lokaler, utrustning, inredning, kemiska produkter, arbetsmetoder, arbetsorganisation, samarbete, social interaktion samt möjlighet till återhämtning och personlig utveckling.

KTH:s målsättning

  • En god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Ett förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • God hälsa hos KTH:s medarbetare.
  • KTH uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
  • God samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Arbetstillfredsställelse, gemenskap och individuell personlig utveckling för alla medarbetare och studenter.
  • Arbetsmiljöfrågorna integreras i all verksamhetsplanering.

Friskvårdsbidrag

KTH erbjuder anställda ett friskvårdsbidrag om max 3000 kr per kalenderår (fr o m 2019-01-01) samt rätt att träna på betald arbetstid genom användning av en friskvårdstimme. För att få tillgång till friskvårdsbidrag behöver medarbetaren ha en visstid- eller tillsvidareanställning.

Läs mer om friskvård