Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöfrågor skall vara integrerade med verksamhetsfrågor och alltid ingå som en naturlig del i personalsamverkansarbetet. Personalsamverkansgruppen har en central roll i skolans arbetsmiljöarbete. Läs mer om personalsamverkan här.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Som chef måste du ha kunskap om:

 • Regler som har betydelse för arbetsmiljön.
 • Förhållanden som innebär risker (fysisk, psykisk, organisatorisk, social).
 • Åtgärder för att främja, förebygga och efterhjälpa.
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skyddsombudet

Skyddsombudet har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. Som skyddsombud ska du även:

 • Företräda arbetstagarna.
 • Verka för en god arbetsmiljö.
 • Inom sitt skyddsområde påpeka brister i arbetsmiljön.
 • Företräda inhyrda och entreprenadanställda.

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagarna har ett ansvar i att delta i arbetsmiljöarbetet genom att:

 • Medverka i arbetsmiljöarbetet.
 • Följa föreskrifter.
 • Delta i genomförandet av åtgärder.
 • Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.
 • Underrätta arbetsgivare eller skyddsombud vid uppmärksammade risker i arbetsmiljön.

Expertresurser

PA-funktionen - HR är en expertresurs dit du alltid kan vända dig om du funderingar kring arbetsmiljön.

Företagshälsovården (FHV) - är en expertresurs och kan vara behjälpliga vid exempelvis skyddsrond.

Rollerna i arbetsmiljön
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Lotta Gustavsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-09-26