Till innehåll på sidan

KTH medarbetarpuls

Den 7 februari 2023 startade KTH medarbetarpuls - KTH:s nya universitetsövergripande medarbetarundersökning.

Syfte

Med dessa anonyma medarbetarundersökningar avser parterna (arbetsgivaren KTH och arbetstagarorganisationerna) att undersöka arbetsmiljön för våra arbetstagare i enlighet med Arbetsmiljölagen och skapa aktuella underlag för dialog mellan chefer, skyddsorganisation och medarbetare.

Anonymitet

Dina svar på KTH medarbetarpuls är anonyma. Undersökningen hanteras av extern part och enskilda svar kan inte utläsas. Gruppresultat presenteras för grupper där minst sju personer har svarat.

Genomförande

KTH:s personalavdelning kommer att skicka ut enkäter med färre än 30 frågor kvartalsvis. Alla anställda medarbetare som arbetat i minst tre månader får vid datum då enkäten öppnas, ett mail med en länk till enkäten. Mailet skickas från vår upphandlade leverantör Populum:s mailadress noreply@populum.io. Svarsperioden för varje enkät är åtta dagar.

Resultat

Gruppresultat presenteras av respektive chef på gruppmöte/APT för de grupper med minst sju respondenter. Universitetsövergripande resultat publiceras löpande här på intranätet.

Datum för medarbetarpuls 2023

Enkäten öppnar Enkäten stänger Resultat blir tillgängligt
7 februari 15 februari 17 februari
9 maj 17 maj 18 maj
29 augusti 6 september 7 september
14 november 22 november 23 november
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-16