Till innehåll på sidan

KTH medarbetarpuls

Den 7 februari startar KTH medarbetarpuls - KTH:s nya universitetsövergripande medarbetarundersökning.

Syfte

Med dessa anonyma medarbetarundersökningar avser parterna (arbetsgivaren KTH och arbetstagarorganisationerna) att undersöka arbetsmiljön för våra arbetstagare i enlighet med Arbetsmiljölagen och skapa aktuella underlag för dialog mellan chefer, skyddsorganisation och medarbetare.

Kontakt

ABE

Sofia Kroné Karlsson

Eva Huring

CBH

​​​​​​​Sandra Nylén ​​​​​​​

Ann Malmqvist ​​​​​​​

EECS

Maria Engman ​​​​​​​

Anna Mård ​​​​​​​

ITM

Gabriella Brajkovic ​​​​​​​

SCI

​​​​​​​Henny Sjödin ​​​​​​​​​​​​​​

Liza Sjöstedt ​​​​​​​

VS

Jessica Truedsson ​​​​​​​

Jonas Widebeck ​​​​​​​

Allmänt

medarbetarundersokning@kth.se ​​​​​​​

Anonymitet

Dina svar på KTH medarbetarpuls är anonyma. Undersökningen hanteras av extern part och enskilda svar kan inte utläsas. Gruppresultat presenteras för grupper där minst sju personer har svarat.

Genomförande

KTH:s personalavdelning kommer att skicka ut enkäter med färre än 30 frågor kvartalsvis. Den första enkäten är planerad till den 7 februari 2023. Alla anställda medarbetare som arbetat i minst tre månader får då ett mail med en länk till enkäten. Mailet skickas från vår upphandlade leverantör Populum:s mailadress noreply@populum.io. Svarsperioden för varje enkät är åtta dagar.

Datum för utskick av enkäter 2023

  1. 7 februari
  2. 9 maj
  3. 29 augusti
  4. 14 november

Resultat

Gruppresultat presenteras av respektive chef på gruppmöte/APT för de grupper med minst sju respondenter. Universitetsövergripande resultat publiceras löpande här på intranätet.

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-02