Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH medarbetarpuls 14 maj 2024

Nedan presenteras tolkning av KTH:s övergripande resultat från kvartal 2, 2024

Mätperiod Pulsindex* Svarsfrekvens
14 - 22 maj 2024 67 (+1) 64 % (-2 %)

*Detta är ett index (0-100), som byggs upp av det genomsnittliga resultatet för drivarna i Pulsindex (de 10 återkommande kärnfrågorna). Högre resultat indikerar att medarbetare upplever en mer tillfredsställande arbetssituation i det dagliga jobbet.

Kärnfrågorna

Pulsindex har ökat med ytterligare ett poäng sedan den förra mätningen. Jämfört med mätningen vid samma tillfälle 2023 (kvartal 2) har pulsindex ökat med fem poäng. Överlag är resultatet på specifika kärnfrågor oförändrat eller något förbättrat. KTH:s starkaste område, Entusiasm, med frågan "Vi har ett positivt arbetsklimat på vår arbetsplats" har stärkts med ett poäng sedan den förra mätningen. Det näst starkaste området Inkludering, med frågan "Jag känner gemenskap på arbetsplatsen", har också det stärkts med ett poäng sedan den förra mätningen. Det svagaste området är fortsatt Balans - arbetsbelastning, med frågan "Min nuvarande arbetsbelastning är lagom", där resultatet har försvagats med ett poäng sedan den förra mätningen. Området Balans - arbete/fritid med frågan "Jag har en bra balans mellan arbete och fritid", är oförändrat sedan den förra mätningen.

Tema organisation och ledarskap

Samtliga frågor inom temaområdet har ett förbättrat resultat sedan mätningen med samma temaområde förra året (kvartal 2). En helt ny fråga ställdes, som var: "I min grupp/enhet/avdelning har vi gått igenom det senaste resultatet från Medarbetarpulsen". Svaren indikerar att de allra flesta av respondenterna fått ta del av resultatet. Frågan har starkast resultat av alla frågor vid denna mätning. Med nästan lika gott resultat kommer därefter frågan "Min närmaste chef är tillgänglig när jag behöver det". Det pekar fortsatt på en löpande dialog mellan chef och medarbetare. 

Frågan med sämst resultat är fortsatt "Den övergripande riktningen för KTH är tydlig", dock med sju poängs förbättring sedan andra kvartalet 2023. En anledning till det förbättrade resultatet kan vara arbetet med KTH:s vision och övergripande mål 2024–2028 .