Till innehåll på sidan

KTH medarbetarpuls 9 maj 2023

Nedan presenteras tolkning av KTH:s övergripande resultat från kvartal 2, 2023

Mätperiod Pulsindex* Svarsfrekvens
9-17 maj 2023 62/100 (+1) 68 % (+5 %)

*Detta är ett index (0-100), som byggs upp av det genomsnittliga resultatet för drivarna i Pulsindex (de 10 återkommande kärnfrågorna). Högre resultat indikerar att medarbetare upplever en mer tillfredsställande arbetssituation i det dagliga jobbet.

Kärnfrågorna

Pulsindex har ökat med ett poäng sedan förra mätningen, och samtliga kärnfrågor har ökat minst ett poäng. KTH:s starkaste område, Entusiasm, med frågan "Vi har ett positivt arbetsklimat på vår arbetsplats" har stärkts ytterligare sedan förra mätningen. Området Inkludering, med frågan "Jag känner gemenskap på arbetsplatsen" ligger tätt därefter. Också detta område har stärkts sedan den förra mätningen.

Det svagaste området är fortsatt Balans - arbetsbelastning, med frågan "Min nuvarande arbetsbelastning är lagom". Däremot är området Tydlighet - Prioriteringar, med frågan "Min närmsta chef är tydlig med prioriteringar och förväntningar", det område som stärkts mest sedan den förra mätningen. Om chefer fortsätter vara tydliga med prioriteringar och förväntningar finns det möjlighet till att KTH också får se ett bättre resultat på området Balans - arbetsbelastning.

Tema organisation och ledarskap

Den fråga med starkast resultat är "Min närmsta chef är tillgänglig när jag behöver det", vilket är ett gott betyg till chefer på KTH. Det indikerar en pågående dialog i arbetsvardagen. Frågan "Jag har de kunskaper som behövs för att göra ett bra jobb" får också ett starkt resultat. Det är vanligt med gott resultat när man skattar egna förmågor.

Frågan med svagast resultat är "Den övergripande riktningen för KTH är tydlig". "Jag hinner med mina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid (i snitt 40 timmar/vecka vid heltid)" får också ett svagt resultat. Fakulteten är den personalgrupp vars resultat sticker ut på frågan. KTH behöver arbeta med åtgärder på flera nivåer för att kunna förbättra resultatet på frågan.