Till innehåll på sidan

IA-systemet

IA är en förkortning av Informationssystem om Arbetsmiljö. På KTH används IA för att hantera händelser i arbetsmiljön så som tillbud, risker och arbetsskador.

IA-systemet avropades partsgemensamt från Partsrådets program Hållbart arbetsliv (partsradet.se)  och är i bruk på KTH sedan 1 november 2021. Implementeringen föranleddes av en testperiod på CBH-skolan.

För information om hur du rapporterar händelser i arbetsmiljön via systemet vänligen följ länken Anmäla tillbud, risk och arbetsskada.

Mer information om IA

Här kan du hitta mer information om IA-systemet (www.afaforsakring.se) .