Psykologisk, social och organisatorisk arbetsmiljö

Den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur vi har det på jobbet, om frågor som stress, ledarskap, konflikter och mobbning.

Alla medarbetare vid KTH bemöter varandra på ett sätt som skapar arbetsglädje och en god psykosocial arbetsmiljö.

Var och en har ett personligt ansvar för att främja ett gott arbetsklimat, visa respekt och ha ett bra samarbete med kollegor och chef.

Det psykiska välbefinnandet på en arbetsplats påverkas av en rad olika faktorer och upplevelsen av hur man blir påverkad skiljer sig från individ till individ. Det finns dock en del förutsättningar som ökar möjligheterna till en god psykosocial arbetsmiljö:

  • Att det finns respekt för varandra
  • Att man får återkoppling i sitt arbete
  • Att man får stöd och social kontakt
  • Att det är ett tydligt uppdrag och tydliga mål
  • Att man har inflytande över arbetet och arbetssituation
  • Att det finns möjlighet till återhämtning
  • Att man har anpassade arbetskrav
  • Att det finns en framtidstro
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp