Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur vi har det på jobbet, om frågor som stress, ledarskap, samarbete, arbetsbelastning och konflikter.

Alla medarbetare vid KTH bemöter varandra på ett sätt som skapar arbetsglädje och en god psykosocial arbetsmiljö.

Var och en har ett personligt ansvar för att främja ett gott arbetsklimat, visa respekt och ha ett bra samarbete med kollegor och chef.

Det psykiska välbefinnandet på en arbetsplats påverkas av en rad olika faktorer och upplevelsen av hur man blir påverkad skiljer sig från individ till individ. Det finns dock en del förutsättningar som ökar möjligheterna till en god organisatorisk och social arbetsmiljö:

  • respekt för varandra
  • återkoppling och feedback
  • stöd och socialt samspel
  • tydliga uppdrag och mål
  • inflytande över arbetet och arbetssituation
  • möjlighet till återhämtning
  • anpassade arbetskrav
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp