Psykologisk, social och organisatorisk arbetsmiljö

Den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur vi har det på jobbet, om frågor som stress, ledarskap, konflikter och mobbning.

Alla medarbetare vid KTH bemöter varandra på ett sätt som skapar arbetsglädje och en god psykosocial arbetsmiljö.

Var och en har ett personligt ansvar för att främja ett gott arbetsklimat, visa respekt och ha ett bra samarbete med kollegor och chef.

Det psykiska välbefinnandet på en arbetsplats påverkas av en rad olika faktorer och upplevelsen av hur man blir påverkad skiljer sig från individ till individ. Det finns dock en del förutsättningar som ökar möjligheterna till en god psykosocial arbetsmiljö:

  • det finns respekt för varandra
  • man får återkoppling i sitt arbete
  • man får stöd och social kontakt
  • det är ett tydligt uppdrag och tydliga mål
  • man har inflytande över arbetet och arbetssituation
  • det finns möjlighet till återhämtning
  • man har anpassade arbetskrav
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp