Till innehåll på sidan

Stress och stresshantering

Varför man blir klokare av att sova tillräckligt, hur man skyddar sig mot stress och varför det finns så många prestationsprinsessor och prinsar på KTH. Om det handlar tre föreläsningar som gavs vid flera tillfällen under våren 2013.

Kontakt till företagshälsovården

Telefonnummer: 08-120 125 00

E-post: stockholmcity@avonova.se

Webbsida: www.avonova.se

Adress

Avonova City:

Klarabergsviadukten 90 C
111 64 Stockholm

Avonova Huddinge:

Kommunalvägen 1-5
141 47 Huddinge

Filmade föreläsningar om stress

Filmade föreläsningar av Aleksander Perski, docent på KI och chef för Stressmottagningen, om ”Stress och sömn” och ”Stress och duktighetsfällan”. Båda dessa föreläsningar riktar sig till alla medarbetare på KTH och finns både på svenska och engelska. Dessutom gavs föreläsningen ”Stress och återhämtning - hur man som chef förebygger utmattningssyndrom hos sina medarbetare” till alla chefer i separata seminarier.

Filmad föreläsning om stress och sömn 1h 48min (www.youtube.com)

Filmad föresläsning om stress och duktighetsfällan 1h 38 min (www.youtube.com)

Filmad föresläsning om stress och återhämtning 1h 47 min (www.youtube.com)

Råd och tips

Aleksander Perski, docent vid KI och chef för Stressmottagningen, ger sina bästa råd för att hantera stress:

Se signaler i tid

Sömnproblem, djup trötthet, koncentrations- och minnes problem, täta infektioner, problem med magen, hjärtklappning, olust, ångest eller nedstämdhet kan vara signaler att vi befinner oss i en allvarlig obalans- det vill säga, stress – ignorera dem inte. Försök förändra situationen – sådana allvarliga lägen brukar inte lösa sig av sig själva. Skapa alternativ, backa ur eller skapa distans.

Täck ditt sömnbehov

Oberoende av vad som händer i livet, ge aldrig upp ditt behov av sömn. Behöver du sova åtta timmar för att känna dig pigg dagen efter, så ska du göra det. Den senaste forskningen visar att det inte går att stressa sönder någon som får tillräckligt med sömn.

Ju mer ansträngning desto mer vila

Oftast gör vi det precis motsatta. I perioder med extra stora krav gör vi avkall på vila och sömntid. Är du extremt duktig och perfektionistisk, måste du satsa extra mycket på att återhämta krafterna.

Vila på helgen

Ta igen dig efter en tung vecka. Kom ihåg att det inom alla kulturer finns inskrivet att helgerna är till för att vila sig. I t.ex. Bibeln – säger det tredje budet : ”Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen skall ni ha helgdag, en Herrens vilosabbat." De som tröttar ut sig lika mycket under helgen som under veckodagarna är säkra kandidater för ett hälsosammanbrott på grund av stress. Vi kallar dem för ”preburnouts”.

Hållbara levnadsvanor

Kom ihåg att det är meningen att vi ska hålla tills vi blir ungefär 100 år. Fram till dess ska 45 ton nya celler produceras och 3,5 miljarder hjärtslag slå. Villkoret för det är att leva ett någorlunda sunt liv med rätt mat, vettig vikt, en del motion, inte för många laster, tillräckligt med sömn och någorlunda regelbundna vanor. Trots en omfattande forskning kring prevention av folksjukdomar som hjärtsjukdomar, cancer och sockersjuka, är ovan nämnda klokheter ungefär kontentan av vad forskarna har kommit fram till. Men trots att budskapet är enkelt, så tycks det vara väldigt svårt att efterleva.

Stresstest

För den som upplever en hög grad av stress, eller för chefer för att få stöd i att bedöma medarbetares stress, finns nedan ett test där man kan se om man är i riskzonen för att hamna i utmattningstillstånd. Ligger man i medelvärde över 3.5 är man i riskzonen och bör ta kontakt med ansvarig chef och företagshälsovården för stöd.

Stresstest (pdf 106 kB)