Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bemötande och interaktion

Vi är ju, som bekant, varandras arbetsmiljö. Genom ditt bemötande kan du bidra till den generella trivseln på jobbet. När vi utvecklar och förbättrar bemötandet så främjar och utvecklar vi också samarbetet kollegor emellan. Vi utvecklar dessutom den goda dialogen på KTH.

HR arbetar med bemötande och interaktion. Under 2023 genomfördes , inom ramen för rektors prioriterade arbetsmiljöområde, ett pilotprojekt inom bemötande. Ett antal utsedda HR-handläggare kan leda gruppövningar för att utveckla och stärka bemötandet inom olika arbetsgrupper. Du kan dessutom öka din förståelse för hur du kan förebygga förekomster av ovälkommet beteende. Är det intressant för din arbetsgrupp? Prata i så fall med din chef. Chefen i sin tur är välkommen att kontakta sin HR-ansvarig för dialog om hur HR kan bistå för att utveckla och förbättra bemötandet i din arbetsgrupp.