Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Företagshälsovård

Alla anställda har möjlighet att vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor, både genom telefonrådgivning och besök.

Kontakt till företagshälsovården

Telefonnummer: 08-120 125 00

E-post: stockholmcity@avonova.se

Webbsida: www.avonova.se

Adress

Avonova City:

Klarabergsviadukten 90 C
111 64 Stockholm

Avonova Huddinge:

Kommunalvägen 1-5
141 47 Huddinge

Med arbetsrelaterad hälsa och ohälsa menas att det ska finnas ett samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav. Besvären ska orsakas av arbetet, försämras eller misstänkas ha samband med arbetet. Detta skiljer sig från allmän sjukvård där sjukdomar inte alltid har samband med arbetet.

Det här kan du få hjälp med:

Besöka företagshälsovården

Alla anställda har möjlighet att besöka företagshälsovården tre tillfällen per år utan att företagshälsovården återkopplar till chef eller någon annan på KTH. Besöken gäller per specialistkompetens och måste tidsbeställas. Några av de specialister du har möjlighet att träffa:

 • Läkare
 • Psykolog
 • Beteendevetare
 • Företagssköterska
 • Fysioterapeut/ergonom

Konsultationer, råd- och stödsamtal via telefon eller på plats.

Du kan kontakta företagshälsovården för rådgivning över telefon eller besöka dem på plats efter tidbokning. Några exempel över tjänster som erbjuds:

 • Chefsstöd​
 • Råd och stöd inom det systematiska arbetsmiljöarbetet​
 • Vaccination vid smittexponering i tjänsten​
 • Konflikthantering
 • Stresshantering
 • Utredning, råd och stöd vid missbruk

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Stöd som syftar till att återge den berörda personen sin fysiska och/eller psykiska prestationsförmåga.

Ergonomiska skyddsronder

Individ- och gruppnivå samt ergonomisk föreläsning

Arbetsmiljöingenjör

Det finns möjlighet att få stöd av en arbetsmiljöingenjör som medverkar som expertfunktion vid allmän fysisk skyddsrond i KTH:s skolors lokaler. Skyddsronden genomförs av arbetsgivarens representant i samverkan med skyddsombud.

Akut hjälp:

 • Krishantering - Insats vid behov till individ eller grupp vid kris eller arbetsolycka insatsen skall utföras inom intervallet 24-72 timmar från aktuell händelse.
 • Arbetsplatsolycka eller övriga olyckor - som påverkar arbetssituationen för individ/grupp på KTH. Insats kan innefatta att stötta och handleda chef och/eller skyddsombud och bedöma om krisintervention till individ eller grupp är lämpligt.
 • Arbetsstopp- Skyddsombud överväger att stoppa ett arbete och behöver omgående hjälp med en bedömning.

Patientsäkerhetslagen och namn på fakturaunderlag

När du besöker företagshälsovården för arbetslivsinriktad rehabilitering eller av annan anledning som arbetsgivaren initierar eller godkänner så kommer ditt namn att vara inkluderat på ett fakturaunderlag. Fakturaunderlaget är skilt från själva fakturan och kan endast nås i en, av Avonova, administrerad och lösenordskyddad portal som ett fåtal av KTH:s HR-medarbetare har tillgång till.

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anses ett samtycke till utlämnande av namn föreligga om arbetsgivaren erbjuder företagshälsa under förutsättning av att namnuppgift får utlämnas. Om du som anställd besöker Avonova anses du samtycka till att namnet kan anges på fakturaunderlaget.