Hälsoundersökningar

Om du är anställd på KTH så har du var sjunde år möjlighet att genomföra en hälsoundersökning BAS. Åldersrelaterade hälsoundersökningar erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år.

Hälsoundersökning BAS

Syftet med hälsoundersökningen är att:

  • Kartlägga samband mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil hos de anställda
  • Motivera och inspirera deltagarna till ett ökat engagemang i hälso- och arbetsmiljöfrågor
  • Motivera dig som anställd till en bra livsstil
  • Ta fram en arbetsmiljö- och hälsorapport för hela organisationen med syftet att få ett underlag till en förbättrad arbetsmiljö

Besöket omfattar:

  • Provtagningar - av blodvärde, blodsocker, kolesterol.
  • Mätningar - av längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck.
  • Samtal om hälsoenkät- du besvarar en enkät innan besöket och ni samtalar kring dina svar.

Besöket tar ca 45 min.

Åldersrelaterad hälsoundersökning

Anställda som fyller 50, 55, 60 eller 64 år erbjuds en åldersrelaterad hälsoundersökning. Inbjudan går ut via e-post.

Syftet med hälsoundersökningen är att:

  • Kontrollera ditt allmänna hälsoläge
  • Identifiera ev. riskfaktorer och därmed förebygga ohälsa
  • Öka ditt engagemang för hälso- och livsstilsfrågor

Du ska även besvara en enkät med frågor om din hälsa och livsstil.

Besöken omfattar:

En hälsokontroll som sker i två steg
1. Provtagning av sjuk- eller företagssköterska
2. Fysisk undersökning och återkoppling av provsvar och mätningar med läkare/företagsläkare (tid för läkarbesök bokas i samband med provtagningen). Genomgång av den hälsoenkät som du besvarat innan besöket.

Provtagning - provtagning av blodvärde, blodsocker, blodfetter, calcium, järn, njur- och leverprover.

Övriga mätningar- längd, vikt, BMI, midjemått, blodtryck, EKG samt syntest.

Tidsbokning

Endast de personer som fått e-post med inbjudan till åldersrelaterad hälsoundersökning kan använda bokningen via länken nedan.

Tidsbokning av åldersrelaterad hälsoundersökning  (also in English)

Företagshälsovården har tystnadsplikt och all information behandlas konfidentiellt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Helene Hedin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-04-17