Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hälsoundersökningar

Om du är anställd på KTH så har du med vissa intervaller möjlighet att genomföra en hälsoundersökning BAS. Åldersrelaterade hälsoundersökningar erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år.

KTH erbjuder sina anställda att genomföra Hälsoundersökning BAS med vissa intervaller.

En utökad Hälsoundersökning, så kallad Åldersrelaterad hälsoundersökning, erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år. Se nedan för innehåll och syfte med respektive hälsoundersökning.

E-post skickas till de som är aktuella i varje intervall.

Hälsoundersökning BAS

Syftet med hälsoundersökningen är att:

 • Kartlägga samband mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil hos de anställda
 • Motivera och inspirera deltagarna till ett ökat engagemang i hälso- och arbetsmiljöfrågor
 • Motivera dig som anställd till en bra livsstil
 • Ta fram en arbetsmiljö- och hälsorapport för hela organisationen med syftet att få ett underlag till en förbättrad arbetsmiljö

Besöket omfattar:

 • Provtagningar - av blodvärde, blodsocker, kolesterol.
 • Mätningar - av längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck.
 • Samtal om hälsoenkät- du besvarar en enkät innan besöket och ni samtalar kring dina svar.

Besöket tar ca 45 min. För att provtagningen ska bli optimal ska du inte äta 3 tim innan ditt besök (gäller ej diabetiker). Det går bra att dricka vatten, kaffe och te utan sötningsmedel. Undvik att röka eller snusa timmen före besöket. Ta gärna med en frukt eller dylikt till efter provtagning.

Tidsbokning

Inbjudan skickas via e-post till de anställda som är aktuella för hälsoundersökning.
Där kommer även en länk till hälsoenkät och tidsbokning att finnas. Möjligheten att boka sin tid via länken är öppen i en månad. Därefter måste du som anställd på KTH ringa för att boka din tid 08-120 125 00.

Möjliga Hälsocenter för tidsbokning

 • Avonova - Klara Strand C. Klarabergsviadukten 90, Uppgång C

 • Avonova - Klara Strand D. Klarabergsviadukten 90, Uppgång D

 • Avonova - Kungsholmen. Sankt Göransgatan 57

Åldersrelaterad hälsoundersökning

Anställda som fyller 50, 55, 60 eller 64 år erbjuds en åldersrelaterad hälsoundersökning.

Syftet med hälsoundersökningen är att:

 • Kontrollera ditt allmänna hälsoläge
 • Identifiera eventuella riskfaktorer och därmed förebygga ohälsa
 • Öka ditt engagemang för hälso- och livsstilsfrågor

Besöken omfattar en hälsokontroll som sker i två steg:

 1. Provtagning av sjuk- eller företagssköterska. Provtagning av blodvärde, blodsocker, blodfetter, calcium, järn, njur- och leverprover. Övriga mätningar: längd, vikt, BMI, midjemått, blodtryck, EKG samt syntest.
 2. Fysisk undersökning och återkoppling av provsvar och mätningar med läkare/företagsläkare. Genomgång av den hälsoenkät som du besvarat innan besöket. Tid för läkarbesök bokas i samband med provtagningen.

För att provtagningen ska bli optimal ska du inte äta 3 tim innan ditt besök (gäller ej diabetiker). Det går bra att dricka vatten, kaffe och te utan sötningsmedel. Undvik att röka eller snusa timmen före besöket. Ta gärna med en frukt eller dylikt till efter provtagning.

Tidsbokning

Inbjudan skickas via e-post till de anställda som är aktuella för åldersrelaterad hälsoundersökning. I inbjudan finns en länk till en hälsoenkät som du ska fylla i innan besöket.

OBS! Tidsbokning sker via telefon. Uppge att du arbetar på KTH och ska boka en Åldersrelaterad hälsoundersökning. Ring 08-120 125 00.

Möjliga Hälsocenter för tidsbokning

 • Avonova - Klara Strand C. Klarabergsviadukten 90, Uppgång C

 • Avonova - Klara Strand D. Klarabergsviadukten 90, Uppgång D

 • Avonova - Kungsholmen. Sankt Göransgatan 57