Hälsoundersökningar

Om du är anställd på KTH så har du var sjunde år möjlighet att genomföra en hälsoundersökning BAS. Åldersrelaterade hälsoundersökningar erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år.

Återbud

Ring 08-120 125 00 eller maila sergelstorg@avonova.se senast 24 timmar före bokad tid.

Relaterade länkar

avonova.se

Hälsoundersökning BAS

En eller ett par av KTH:s skolor per år erbjuds hälsoundersökning BAS. Syftet med hälsoundersökningen är att:

  • Kartlägga samband mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil hos de anställda
  • Motivera och inspirera deltagarna till ett ökat engagemang i hälso- och arbetsmiljöfrågor
  • Motivera dig som anställd till en bra livsstil
  • Ta fram en arbetsmiljö- och hälsorapport för hela organisationen med syftet att få ett underlag till en förbättrad arbetsmiljö

Besöket omfattar:

Provtagningar - av blodvärde, blodsocker, kolesterol.
Mätningar - av längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck.
Samtal om hälsoenkät- du besvarar en enkät innan besöket och ni samtalar kring dina svar.

Besöket tar ca 45 min.

ITM bjuds in under 2017

För 2017 är det ITM-skolan som bjuds in till hälsoundersökning BAS. Inbjudan skickas med e-post i olika omgångar så att det finns möjlighet att välja mellan olika tider vid bokningen hos Anova. Bara du som redan fått din inbjudan via e-post kan boka tid via länken nedan.

Tidsbokning

Tidsbokning av hälsoundersökning BAS​ (also in English)

Åldersrelaterad hälsoundersökning

Anställda som fyller 50, 55, 60 eller 64 år erbjuds en åldersrelaterad hälsoundersökning via e-post. Inbjudan går ut det kvartal som man har sin födelsedag.

Syftet med hälsoundersökningen är att:

  • Kontrollera ditt allmänna hälsoläge
  • Identifiera ev. riskfaktorer och därmed förebygga ohälsa
  • Öka ditt engagemang för hälso- och livsstilsfrågor

Du ska även besvara en enkät med frågor om din hälsa och livsstil.

Besöken omfattar:

En hälsokontroll som sker i två steg
1. Provtagning av sjuk- eller företagssköterska
2. Fysisk undersökning och återkoppling av provsvar och mätningar med läkare/företagsläkare (tid för läkarbesök bokas i samband med provtagningen). Genomgång av den hälsoenkät som du besvarat innan besöket.

Provtagning - provtagning av blodvärde, blodsocker, blodfetter, calcium, järn, njur- och leverprover.

Övriga mätningar- längd, vikt, BMI, midjemått, blodtryck, EKG samt syntest.

Tidsbokning

Endast de personer som fått e-post med inbjudan till åldersrelaterad hälsoundersökning kan använda bokningen via länken nedan.

Tidsbokning av åldersrelaterad hälsoundersökning (also in English)

Företagshälsovården har tystnadsplikt och all information behandlas konfidentiellt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp