Till innehåll på sidan

Hälsoundersökningar

Om du är anställd på KTH så har du med vissa intervaller möjlighet att genomföra en hälsoundersökning BAS. Åldersrelaterade hälsoundersökningar erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år.

Hälsoundersökningar

KTH erbjuder sina anställda att genomföra Hälsoundersökning BAS med vissa intervaller.

En utökad Hälsoundersökning så kallad Åldersrelaterad hälsoundersökning erbjuds det året du fyller 50, 55, 60 eller 64 år. Se nedan för innehåll och syfte med respektive hälsoundersökning.

E-post skickas till de som är aktuella i varje intervall.

Tidsbokning

Hälsoundersökning BAS

Inbjudan skickas via e-post till de anställda som är aktuella för hälsoundersökning.
Där kommer även en länk till hälsoenkät och tidsbokning att finnas. Möjligheten att boka sin tid via länken är öppen i 3 veckor. Därefter måste du som anställd på KTH ringa för att boka din tid 08-120 125 00.

Möjliga Hälsocenter för tidsbokning

 • Avonova - Klara Strand C. Klarabergsviadukten 90, Uppgång C

 • Avonova - Klara Strand D. Klarabergsviadukten 90, Uppgång D

 • Avonova - Kungsholmen. Sankt Göransgatan 57

Åldersrelaterad Hälsoundersökning (för dig som fyller 50, 55, 60, 64 år):

Inbjudan skickas via e-post till de anställda som är aktuella för åldersrelaterad hälsoundersökning. I inbjudan finns en länk till en hälsoenkät som du ska fylla i innan besöket.

OBS! Tidsbokning sker via telefon. Uppge att du arbetar på KTH och ska boka en Åldersrelaterad Hälsoundersökning. Ring 08-120 125 00.

Möjliga Hälsocenter för tidsbokning

 • Avonova - Klara Strand C. Klarabergsviadukten 90, Uppgång C

 • Avonova - Klara Strand D. Klarabergsviadukten 90, Uppgång D

 • Avonova - Kungsholmen. Sankt Göransgatan 57

Hälsoundersökning BAS

Syftet med hälsoundersökningen är att:

 • Kartlägga samband mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil hos de anställda
 • Motivera och inspirera deltagarna till ett ökat engagemang i hälso- och arbetsmiljöfrågor
 • Motivera dig som anställd till en bra livsstil
 • Ta fram en arbetsmiljö- och hälsorapport för hela organisationen med syftet att få ett underlag till en förbättrad arbetsmiljö

Besöket omfattar:

 • Provtagningar - av blodvärde, blodsocker, kolesterol.
 • Mätningar - av längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck.
 • Samtal om hälsoenkät- du besvarar en enkät innan besöket och ni samtalar kring dina svar.

Besöket tar ca 45 min. Du ska vara fastande tre timmar innan besöket.

Åldersrelaterad hälsoundersökning

Anställda som fyller 50, 55, 60 eller 64 år erbjuds en åldersrelaterad hälsoundersökning. Inbjudan går ut via e-post.

Syftet med hälsoundersökningen är att:

 • Kontrollera ditt allmänna hälsoläge
 • Identifiera ev. riskfaktorer och därmed förebygga ohälsa
 • Öka ditt engagemang för hälso- och livsstilsfrågor

Du ska även besvara en enkät med frågor om din hälsa och livsstil. Denna får du via e-post när du bokar din tid hos Avonova.

Besöken omfattar en hälsokontroll som sker i två steg:

 1. Provtagning av sjuk- eller företagssköterska. Provtagning av blodvärde, blodsocker, blodfetter, calcium, järn, njur- och leverprover. Övriga mätningar: längd, vikt, BMI, midjemått, blodtryck, EKG samt syntest.
 2. Fysisk undersökning och återkoppling av provsvar och mätningar med läkare/företagsläkare. Genomgång av den hälsoenkät som du besvarat innan besöket. Tid för läkarbesök bokas i samband med provtagningen.

Du ska vara fastande tre timmar innan besöket.