KTH:s arbetsmiljö

På dessa sidor hittar du, i rollen som chef, skyddsombud eller medarbetare, information om arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KTH. Alla ansvarar vi för att medverka till en god arbetsmiljö som bidrar till kreativitet och hälsa.

Med arbetsmiljö menas alla faktorer, både fysiska och psykosociala, som påverkar medarbetare och studenter vid KTH: exempelvis attityder, ledarskap, beteende gentemot varandra, lokaler, utrustning, inredning, kemiska produkter, arbetsmetoder, arbetsorganisation, samarbete, social interaktion samt möjlighet till återhämtning och personlig utveckling.

KTH:s målsättning

  • En god organisatorisk, fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Ett förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • God hälsa hos KTH:s medarbetare.
  • KTH uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
  • God samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Arbetstillfredsställelse, gemenskap och individuell personlig utveckling för alla medarbetare och studenter.
  • Arbetsmiljöfrågorna integreras i all verksamhetsplanering.

Friskvårdsbidrag

KTH erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag om max 2400 kr per kalenderår samt rätt att träna på betald arbetstid genom användning av en friskvårdstimme.

Läs mer om friskvård

Anmäl tillbud och arbetsskada

Samtliga risker, tillbud, både allvarliga och mindre allvarliga, och arbetsskador ska rapporteras enligt KTH:s rutin.

Till rutinen för anmälan av tillbud och arbetsskada

Bildskärmsglasögon (arbetsglasögon)

Arbetsgivaren tillhandahåller bildskärmsglasögon (arbetsglasögon) och skyddsglasögon.

Info om bildskärm- och arbetsglasögon

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp