Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalsamverkan

KTH:s utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan medarbetarna. Genom att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och kompetens blir medarbetarna delaktiga i KTH:s verksamhet. Samverkan innebär att information, dialog och diskussion förekommer inför alla beslut, i ett så tidigt skede att det finns faktiska möjligheter att påverka dessa.

Samverkan sker på olika nivåer, alltifrån central nivå genom centrala samverkansgrupper och gruppnivå genom arbetsplatsträffar till individuell nivå genom utvecklingssamtal. Samverkansavtalet ersätter till vissa delar MBL.

Samverkan för utveckling vid KTH

Här hittar du information om de olika nivåerna av samverkansorganisationen:

När det är dags för medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar kan du som medarbetare/chef/ledare vid KTH hitta mallar för vad samtalen ska innehålla här.

Medarbetarsamtal (utvecklingssamtal)

Arbetsplatsträffar