Personalsamverkan

KTH:s utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan medarbetarna. Genom att ta tillvara på medarbetarnas kunskaper och kompetens blir medarbetarna delaktiga i KTH:s verksamhet. Samverkan innebär att information, dialog och diskussion förekommer inför alla beslut, i ett så tidigt skede att det finns faktiska möjligheter att påverka dessa.

Samverkan sker på olika nivåer, alltifrån central nivå genom centrala samverkansgrupper och gruppnivå genom arbetsplatsträffar till individuell nivå genom utvecklingssamtal. Samverkansavtalet ersätter till vissa delar MBL.

Här hittar du information om:

Central samverkansgrupp

Skolsamverkansgrupper

Fackliga organisationer på KTH

Samverkan för utveckling vid KTH

När det är dags för utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar kan du som medaretare/chef/ledare vid KTH hitta mallar för vad samtalen ska innehålla här.

Utvecklingssamtal

Arbetsplatsträffar

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-03