Central samverkansgrupp

Centrala samverkansgruppen CSG

Centrala samverkansgruppen består av:

Arbetsgivarrepresentanter:

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande

Annica Fröberg, personalchef

Petra Rosenquist, HR-specialist, sekr. CSG

Arbetsttagarrepresentanter:

Charlotte Hurdelbrink, Saco-S
Reine Berstgröm, Saco-S
Susanna Elfving Blomster, ST
Per-Ove Öster, SEKO

Nelli Jokinen, SEKO

Viktor Brolund, skyddsombud

KTH:s samverkansavtal

Kalendarium

CSG protokoll

Inlämning av ärenden till central samverkansgrupp från skolsamverkansgrupp

Centrala samverkansgruppen har tillsatt partsammansatta beredningar för olika sakområden:
Personalplaneringskommitté (PPK)
Beredning för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JMK)
Arbetsmiljöberedning
Redaktionsberedning

Dessa beredningar, utom Personalplaneringskommittén, deltar vid temasammanträden enligt sammanträdesschemat.

Centrala samverkansgrupps sammanträden med tema arbetsmiljö fungerar som skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8, 9 §§.

Protokoll, tema Arbetsmiljö

Övriga beredningar:

Personalplaneringskommitté, PPK

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-09