Central samverkansgrupp

Centrala samverkansgruppen CSG

Centrala samverkansgruppen består av:

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande
Annica Fröberg, HR-direktör
Reine Bergström, Saco-S
Charlotte Hurdelbrink, Saco-S
Zofia Laine, ST
Susanna Elfving Blomster, ST
Per-Ove Öster, SEKO

Viktor Brolund, skyddsombud

Petra Rosenquist, GVS HR-specialist, sekreterare CSG

KTH:s samverkansavtal

Kalendarium

CSG protokoll


Rutiner för inlämning av ärenden till CSG från SSG (doc 138 kB)

Centrala samverkansgruppen har tillsatt partsammansatta beredningar för olika sakområden:
Personalplaneringskommitté (PPK)
Beredning för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JMK)
Arbetsmiljöberedning
Byggnadsberedning
Redaktionsberedning

Dessa beredningar, utom Personalplaneringskommittén, deltar vid temasammanträden enligt sammanträdesschemat.

Centrala samverkansgrupps sammanträden med tema arbetsmiljö fungerar som skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8, 9 §§.

Protokoll, tema Arbetsmiljö

Övriga beredningar:

Personalplaneringskommitté, PPK

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-17