Centrala samverkansgruppens kommittéer

Gäller fr o m 2006-01-01

Personalplaneringskommitté, PPK

Ledamöter

Ordförande: Personalchefen
Upp till 4 övriga AG-representanter
6 AO-representanter

Sekreterare

Mandatperiod

3 år

Jämställdhets- och mångfaldskommitté, JMK

Ledamöter

4 AG-representanter, varav 1 är ordförande
3 AO-representanter
1 Forskarstuderande (utses av THS)
2 Studeranderepresentanter (utses av THS)

Sekreterare

JMLsamordnaren (Jämställdhets- och mångfaldssamordnare)

Mandatperiod

3 år

Skyddskommitté

Vid Centrala samverkansgruppens sammanträden, Tema arbetsmiljö, fungerar Centrala samverkansgruppen som skyddskommitté. Centrala samverkansgruppen är då utökad.

Ledamöter

Ordförande CSGs ordförande
3 AG representanter
6 AO-representanter
Samtliga HSKO
1 Studeranderepresentant (utses av THS)

Sekreterare

KTH:s miljöhandläggare

Mandatperiod

3 år

Byggnadskommitté

Ärenden såsom omflyttningar, ombyggnationer, lokaliseringar m m.

Ledamöter

Ordförande CSGs ordförande
3 AG representanter
6 AO representanter
1 Studeranderepresentant (utses av THS)

Sekreterare

UF/Lokalplanerings arkitekt

Mandatperiod

3 år

Sammanträdesfrekvens

2 ggr/termin

Redaktionskommitté

Rådgivande till redaktörerna för Campi, KTH&CO samt KTH:s webb.

Ledamöter

Ordförande
2 AG-representanter
3 AO-representanter
1 Forskarstuderande (utses av THS)

Mandatperiod

3 år (gäller AG och AO representanter)

Sammanträdesfrekvens

2 ggr/termin

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp