Central samverkansgrupp

Centrala samverkansgruppen CSG

Centrala samverkansgruppen består av:

Anders Lundgren, ordförande
Annica Fröberg, KTH
Seija Natri, sekreterare
Reine Bergström, SACO
Charlotte Hurdelbrink, Saco-S
Erik Edstam, ST
Zofia Laine, ST
Jelena Elfving, SEKO
Witold Gallewicz, SEKO
Vakant, HSKO

 

KTH:s samverkansavtal

Kalendarium

Kalendarium

CSGs protokoll

CSG protokoll


Rutiner för inlämning av ärenden till CSG från SSG (doc 138 kB)

Centrala samverkansgruppen har tillsatt partsammansatta beredningar för olika sakområden:
Personalplaneringskommitté (PPK)
Beredning för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor
(JML-beredning)
Arbetsmiljöberedning
Byggnadsberedning
Redaktionsberedning

Dessa beredningar, utom Personalplaneringskommittén, deltar vid temasammanträden enligt sammanträdesschemat.

Centrala samverkansgrupps sammanträden med tema arbetsmiljö fungerar som skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8, 9 §§.

Protokoll, tema Arbetsmiljö

Ledamöter i Redaktionsberedning

Minnesanteckningar 2010-01-28 (pdf 97 kB)

Minnesanteckningar 2010-08-26 (pdf 75 kB)

Övriga beredningar:

  • Personalplaneringskommitté, PPK
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp