Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Krispärmens innehåll

Varje medlem av en skolas krisledningsgrupp bör ha en fysisk krispärm som är lätt att komma åt. Vad krispärmen bör innehålla står specificerat här.

Vad skolans krispärm bör innehålla

Skolchef, administrativ chef, skolans HR-ansvarige och skolans utbildningsadministrativt ansvarige utgör skolans krisledningsgrupp. Dessa funktioner bör ha varsin papperspärm lätt åtkomlig med följande information:

  1. Utskriven kopia av anvisningen Skolchefens ansvar för krisstöd till anställda och studenter, även checklistorna.
  2. Listor på kontaktuppgifter över de personer som ingår i skolans krisledningsgrupp och över dess ersättare.
  3. Lista över kontaktuppgifter på nyckelpersoner inom skolan, så som kommunikatör, föreståndare brandfarlig vara, infrastrukturansvarig, labbansvarig, kemikalieansvarig, skyddsombud, strålskyddsansvarig, mm.
  4. Kontaktuppgifter till skolans anställda. Det kan vara svårt att hålla en sådan lista aktuell. Då är det viktigt att ha en aktuell lista över chefernas kontaktuppgifter. Cheferna i sin tur ska då hålla en aktuell lista över de anställda som ingår i chefsområdet.
  5. Lista med kontaktuppgifter till skolans internationella koordinator/-er, som, på impuls av Avdelningen för kommunikation och internationella relationer (KIR), kan stämma av KIRs uppgifter om skolans inresande och utresande studenter.
  6. Angående uppgifter om utresande anställda på tjänsteresa eller anställda som har en planerad tjänsteresa till given destination: KTH:s krisledningsgrupp får, från KTH:s avtalade resebyrå, uppgifter om anställda som befinner sig utomlands på tjänsteresa och uppgifter om anställdas planerade resor. KTH:s krisledningsgrupp förser skolorna med dessa uppgifter. Skolorna söker och informerar anställda på destinationen och de anställda som har tjänsteresa planerad till destinationen.
  7. Anteckningsblad för loggbok: Datum, klockslag, händelse, vem som är berörd, insatser, ansvariga, hur/när ni ska följa upp.
  8. Uppgift om hur ni kontaktar Företagshälsovården och Studenthälsan.
  9. Uppgift om hur ni kontaktar KTH:s säkerhetschef och personalchef.