Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Åtgärder vid hot och våld

Hur kan jag hjälpa en kollega eller student som har utsatts för hot eller våld?

Akuta åtgärder:

Akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd pga. svårhanterliga situationer ring 08-790 77 00 och begär assistans av väktare. Var beredd att uppge följande:

 • Ditt namn
 • KTH (skola, institution/centra och adress)
 • ”Vi behöver väktarstöd omgående pga…”
 • Ta den drabbade avsides till en lugn och säker plats.
 • Omsorg genom vänlighet och stöd.
 • Fysiskt omhändertagande, varm dryck och kanske filt eller jacka.
 • Håll den drabbade under uppsikt.

Larm vid akuta och allvarliga händelser

 • Larma SOS Alarm 112 så snart behov finns och att det kan ske utan risk.
 • Larma/informera på KTH:s larmnummer 08-790 77 00.

Larmnummer 08-790 77 00

KTH:s larmnummer 08-790 77 00 är kopplat till en larmcentral hos ett bevakningsbolag. Om larmoperatören har hög belastning kan du komma att placeras i kö men operatörerna svarar så snart som möjligt. 08-790 77 00 är ett prioriterat nummer hos larmcentralen.

Tänk på att

 • Inte låta den drabbade köra bil själv.
 • Ordna med sällskap hem till bostaden.
 • Om den drabbade är ensam hemma, försök ordna sällskap.

Åtgärder som kan vidtas av arbetsgivaren

 • Underrätta anhöriga.
 • Kontakta personalavdelningen för avlastningssamtal.
 • Krisstöd för studenter via studievägledare eller studenthälsan.
 • Utse stödperson för de närmaste dagarna.

Personhot

 • Håll om möjligt ett säkert avstånd till den som hotar.
 • Behåll lugnet.
 • Var vänlig, provocera inte, avbryt inte.
 • Undvik fysisk kontakt.
 • Känner du till motpartens namn ska du använda detta.
 • Försök att uppmärksamma kollegor eller andra på hotet.

Om hotet övergår till handling

 • Ta skydd och ropa på hjälp av kollegor.
 • Försök avlägsna dig från platsen.
 • Använd nödvärn – använd det våld som krävs för att skydda dig eller rädda liv.

Hot via e-post/sms/chatt/internet

All form av elektronisk kommunikation lämnar osynliga spår efter sig, gör därför enligt följande:

 • Spara meddelandet.
 • Kontakta säkerhetschef.

Hot via brev

Om du får ett brev som innehåller hot eller annat brottsligt budskap är det viktigt att tänka på följande:

 • Ta inte i brevet i onödan.
 • Lägg brevet i en plastficka eller annat skyddande omslag (säkra spår).
 • Notera ankomstdag.
 • Kontakta KTH:s säkerhetschef  för överlämning av brev.
 • I de fall du känner igen typen av försändelse som ”hot eller trakasserier”, öppna inte försändelsen utan lämna direkt till säkerhetschef.

Trakasserier på nätet

Om du på internet blir utsatt för kränkningar och trakasserier, t.ex. filmsekvenser, manipulerade bilder:

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-05-02
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer