Till innehåll på sidan

Skada på person eller hastigt insjuknande

Ta reda på var utrustningen för första hjälpen finns!

Allmänt

 • Vad är det som har hänt? Försök bilda dig en lägesuppfattning.
 • Rädda dem som befinner sig i fara.
 • Vid behov – ge första hjälpen.
 • Tid – varje sekund räknas. Tveka aldrig – larma alltid 112.
 • Larma väktare på 08 790 7700, de har sjukvårdsutrustning och hjärtstartare i bilarna.

Brännskador och skållningar

Symbol för medicinsk vård. vitt kors på grön botten.

Första hjälpen

 • Undersök om du får kontakt med personen.
 • Kalla på hjälp.
 • Försäkra dig om att personen andas. Om inte, gör andningsvägar fria och ge konstgjord andning.
 • Om personen andas, stabilt sidoläge.
 • Om inte hjärtat slår, ge hjärtmassage.
 • Kyl med massor av svalt rinnande vatten i ca 20 minuter.
 • Lämna inte den skadade ensam.
 • Ta inte av den skadade kläder.

Ögonskador (stänk av frätande ämnen)

 • Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten.
 • Håll ögonlocket öppet under sköljning.
 • Fortsätt skölja i ca 20 minuter.

Frätskador

 • Skölj omedelbart det skadade området med mycket rinnande vatten.
 • Ta av de kläder som fått ämnet på sig.
 • Fortsätt skölja området i 20–30 minuter.

Elektriska olyckor

 • Bryt strömmen omedelbart.
 • Rör inte den skadade förrän strömmen är bruten.

Epilepsi

 • Förebygg skador på personen genom att t.ex. lägga något mjukt under huvudet.
 • Stoppa inte in något i munnen, det kan skada mer än det hjälper.
 • Stanna kvar hos personen tills anfallet gått över.
 • Den som blir vittne till ett misstänkt epileptiskt anfall bör titta om personen ifråga har epilepsimärket innan man kallar på polis eller ambulans. Ofta går anfallet över på några minuter.

Astma

 • Hjälp personen att få sin medicin och lätta på åtsittande kläder.
 • Om anfallet ej går över – tillkalla ambulans.

Diabetes

 • Ge diabetikern något att äta eller dricka som innehåller socker om denne är vid medvetande.
 • Invänta reaktionen i 10–15 minuter. Om maten eller drycken inte hjälper har diabetikern drabbats av insulinchock.
 • Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.

Stroke/hjärninfarkt/hjärnblödning (symtom)

 • Plötslig svaghet eller plötsliga domningar i ansikte, armar eller ben, oftast – men inte alltid – bara i den ena kroppshalvan.
 • Plötslig svårighet att tala eller förstå, detta kan ibland te sig som förvirring.
 • Plötsligt dubbelseende eller synstörning på ena eller bägge ögonen.
 • Plötsliga svårigheter att gå, plötslig yrsel, svindel eller försämrad balans och koordination.
 • Plötslig, kraftig huvudvärk utan klar orsak.

Stroke AKUT-test

Om en person inte kan utföra följande punkter kan detta vara tecken på stroke.

A: Ansikte – Kan personen le och visa tänderna? Hänger ena mungipan?
K: Kroppsdel arm/ben – Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?
U: Uttal – Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”? Sluddrar personen eller hittar inte rätt ord?
T: Tid – varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

Hjärtinfarkt/hjärtattack (symtom)

 • Stark, tryckande eller krampande smärta i bröstet som inte försvinner.
 • Diffus, men obehaglig känsla i bröstet som varar i mer än en kvart.
 • Bröstsmärtor och kombinerat med andfåddhet, kallsvettig eller oregelbundna hjärtslag.
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-11
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer