Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Olycka eller allvarlig händelse

Ring SOS Alarm vid akut fara och KTH:s larmnummer vid allvarlig händelse på arbetsplatsen.

Akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd pga. Svårhanterliga situationer ring 08-790 77 00 och begär assistans av väktare. Var beredd att uppge följande:

  • Ditt namn
  • KTH (skola, institution/centra och adress)
  • ”Vi behöver väktarstöd omgående pga…”

Larmnummer 08-790 77 00 är kopplat till en larmcentral. Om larmoperatören har hög belastning kan du komma att placeras i kö, men operatörerna svarar så snart som möjligt. 08-790 77 00 är ett prioriterat nummer hos larmcentralen. 

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom kontakta SOS Alarm 112

  • Ring SOS Alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis.
  • Lägg inte på luren innan du fått instruktioner att göra så.
  • Uppge ett telefonnummer där du kan nås.
  • Stanna, om möjligt, vid telefonen så att SOS Alarm eller larmcentralen kan ringa tillbaka.

Vid allvarlig händelse larma på KTH:s larmnummer 08-790 77 00 vid:

  • Risk för eller konstaterad allvarlig person-, miljö- eller egendomsskada.
  • Risk för eller konstaterad påverkan på KTH:s verksamhet.
  • Risk för eller konstaterad allvarlig påverkan på institutionens/motsvarande eller KTH:s verksamhet.
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-23
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer