Till innehåll på sidan

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet på KTH verkar för att förebygga och förhindra skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst samt obehörigt tillträde till KTH:s lokaler. Förebygga risk för otrygghet för personal, studenter och KTH:s besökare och förhindra risk för skada och förlust på KTH:s egendom och lokaler genom brand, vatten, klimat – och miljöpåverkan.

Fysisk säkerhet består av flera säkerhetsåtgärder inom byggnadsteknik, mekaniskt inbrottsskydd och säkerhetsteknik som tillsammans förebygger, förhindrar, försvårar, upptäcker och hanterar negativa händelser kopplat till obehörigt tillträde och skadlig inverkan.

  • Upptäckande skyddsåtgärder
  • Försvårande skyddsåtgärder
  • Hanterande skyddsåtgärder

Den fysiska säkerheten utformas och dimensioneras utifrån skyddskrav och behov samt bygger på effektiva och strategiska säkerhetslösningar som verkar i balans med KTH:s öppenhet och tillgänglighet.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-21