Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fysisk säkerhet

KTH strävar efter att skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas på våra campus. Fysisk säkerhet på KTH innefattar därför olika typer av säkerhets-och skyddsåtgärder.

Fysisk säkerhet på KTH verkar för att förebygga och förhindra skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst samt obehörigt tillträde till KTH:s lokaler. Fysisk säkerhet syftar också till att förebygga risk för otrygghet för personal, studenter och KTH:s besökare, samt att förhindra risk för skada och förlust på KTH:s egendom och lokaler genom brand, vatten, klimat – och miljöpåverkan.

Fysisk säkerhet består av flera säkerhetsåtgärder inom byggnadsteknik, mekaniskt inbrottsskydd och säkerhetsteknik som tillsammans förebygger, förhindrar, försvårar, upptäcker och hanterar negativa händelser kopplat till obehörigt tillträde och skadlig inverkan.

  • Upptäckande skyddsåtgärder
  • Försvårande skyddsåtgärder
  • Hanterande skyddsåtgärder

Den fysiska säkerheten utformas och dimensioneras utifrån skyddskrav och behov, samt bygger på effektiva och strategiska säkerhetslösningar som verkar i balans med KTH:s öppenhet och tillgänglighet.