Till innehåll på sidan

Instruktioner vid brand

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning du ska genomföra åtgärderna i händelse av brand på KTH.

Innan det brinner

  • Var är närmaste utrymningsväg?
  • Var finns närmaste brandsläckare och övrig skyddsutrustning?
  • Är lokalerna utrustade med brandlarm/utrymningslarm?
  • Vad ska du göra vid ett brand- /utrymningslarm?
  • Var ligger återsamlingsplatsen?
  • Har du tittat på utrymningsplanen?
  • Om du inte har fått introduktion om brandskydd/hantering av explosiv och brandfarlig vara kontakta prefekten /motsvarande.

Rädda: personer som är i fara.

Varna: andra som befinner sig i fara.

  • Starta utrymningslarm/brandlarm.

Larma SOS Alarm 112

  • Tala om vem du är och var du ringer ifrån.
  • Berätta vad som har hänt och var.

Släck: släck branden! Om du inte kan släcka kan du begränsa branden och rökspridningen genom att stänga dörrar och fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker.

Utrym: ta närmaste utrymningsväg ut och gå till återsamlingsplatsen.

När situationen tillåter, larma på KTH:s larmnummer: 08-790 77 00.
 

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-11
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer