Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Telefonhot och bombhot

Instruktioner för hur medarbetare ska uppträda och viktiga frågor att ställa om olika former av hot framförs över telefon.

Tänk på det här vid telefonhot och bombhot

Åtgärder efter samtal

 • Larma SOS Alarm 112
 • Vid akut fara utrym omgående, starta utrymningslarm/brandlarm.
 • Larma/informera på KTH:s larmnummer 08-790 77 00.
 • Informera (alltid) närmaste chef.
 • Uppträd lugnt
 • Var vänlig
 • Anteckna inkommande nummer, samtalslängd samt klockslag.
 • Var uppmärksam på rösten, egenheter etc.
 • Avbryt ej
 • Anteckna så många uppgifter som möjligt från samtalet.
 • Håll igång samtalet.
 • Nämns något namn eller någon plats?

Exempel på frågor att ställa

 • Mot vem/vad riktar sig hotet?
 • Finns det något motiv?
 • Exakt hur löd hotet?
 • Framförs några krav?
 • Var är bomben placerad?
 • När kommer bomben att explodera?
 • Har den du pratar med placerat bomben?

Typ av hot

Bomb. Brand. Våld. Annat?

Hotarens språk

Svensk dialekt/brytning. Annat?

Hotarens identitet

Man. Kvinna. Pojke. Flicka.

Hotarens attityd

Lugn. Upphetsad. Familjär med lokaler/verksamhet. Annat?

Hotarens röst

Mörk. Ljus. Högljudd. Sluddrig. Tystlåten. Mjuk-behaglig.

Hotarens tal

Snabbt. Stammande. Svordomar. Fackuttryck. Välvårdat. Distinkt. Annat?

Bakgrundsljud

Tyst. Röster. Barn. Trafik. Flygplan. Musik. Maskiner. Radio/TV. Annat?

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-10
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer