Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Misstänkt farliga försändelser eller gåvor

Försändelser eller paket och gåvor till din bostad eller arbetsplats kan innehålla obehagliga överraskningar.

Var uppmärksam på följande

 • Fettfläckar
 • Ett ojämnt, buckligt utseende eller en försändelse som känns styvare än normalt.
 • En avvikande vikt, ovanligt lätt eller tung försändelse i förhållande till storlek.
 • Ett överdrivet stort antal frimärken.
 • Avsändare/adress som tyder på önskad anonymitet.
 • Underlig eller ovanlig lukt.
 • Öppnad eller återförsluten försändelse.
 • Synliga metallband, folie, tråd etc.
 • Ett ljud som försändelsen ger ifrån sig, t. ex. tickande, surrande, skvalpande etc.
 • Text av typen ”personligt”.
 • Försändelse som misstänks innehålla pulver.

Åtgärder vid misstänkta försändelser

 • Rör inte försändelsen i onödan.
 • Håll ett säkert avstånd till försändelsen.
 • Larma/informera på KTH:s larmnummer 08-790 77 00.
 • Vid akut fara utrym lokalerna omgående.
 • Ej akut fara invänta direktiv från säkerhetschef.
 • Informera (alltid) närmaste chef.

Vid misstanke eller bekräftad kontaminering

 • Ta av dig de kläder som kommit i kontakt med pulvret/ämnet. Obs, ej över huvudet.
 • Tvätta så fort som möjligt, händer, armar, ansikte med tvål och vatten.
 • Undvik närhet till andra människor.
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-05-02
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer