Till innehåll på sidan

Råd vid attentat

Terrorattentat kan riktas mot allmänheten, men även mot symboliska mål eller personer. Här följer några råd – om ett attentat skulle ske.

Fly

Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar.

Sök skydd

Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet.

Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.

Larma

Larma polisen via 112. Polisen behöver veta; platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem.

Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

Tänk även på

Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.

Följ polisens, räddningstjänstens och andra myndigheters uppmaningar.

Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.

När polisen kommer till platsen kan det vara svårt för dem att direkt avgöra vem som är gärningsperson och vem som är offer – håll därför inget i händerna.

Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Ta för vana att notera nödutgångar.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-11
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer