Till innehåll på sidan

Obehöriga på arbetsplatsen

Var uppmärksam på personer som vistas obehöriga i våra lokaler. Detta kan vara förberedelse till ett brott, till exempel stöld, våld eller hot.

Akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd pga. svårhanterliga situationer ring 08-790 77 00 och begär assistans av väktare. Var beredd att uppge följande:

 • Ditt namn
 • KTH (skola, institution/centra och adress)
 • ”Vi behöver väktarstöd omgående pga…”

Hjälp till att förebygga risker med obehöriga genom att:

 • Aldrig släppa in någon du inte känner till i KTH:s lokaler i samband med att du passerar in genom låsta dörrar.
 • I förväg anmäla dina besökare i systemet för besöksbokning där sådant finns.
 • Dina besökare bär en besöksbricka som visar att han/hon är behörig, där sådant finns.
 • Du tar ansvar för ditt besök så länge det pågår och hämtar och lämnar dina besök i entrén.
 • Aldrig låta någon annan använda dina personliga koder.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

KTH:s larmnummer 08-790 77 00 är kopplat till en larmcentral hos ett bevakningsbolag. Om larmoperatören har hög belastning kan du komma att placeras i kö, men operatörerna svarar så snart som möjligt. 08-790 77 00 är ett prioriterat nummer hos larmcentralen.

Obehöriga på arbetsplatsen

Om du misstänker att någon vistas obehörigt i KTH:s lokaler agera på följande sätt:

 • Uppmärksamma en annan kollega på situationen.
 • Fråga personen vänligt ”Kan jag hjälpa till?”.
 • Be personen visa besökskort/passerkort.
 • Har personen inte något legitimt ärende, be personen lämna lokalerna.
 • Om personen vägrar lämna lokalen larma akut väktarstöd 08-790 77 00.

Vid inbrott, stöld eller vandalisering

 • Om du upptäcker att det varit inbrott eller vandalisering larma/informera på KTH:s larmnummer 08-790 77 00.
 • Vid stöld eller förlust av egendom ring polisen på 114 14 och gör en anmälan.

Tänk på att förebygga stölder

 • Anmäl förlust av nycklar till 9200@kth.se alternativt ring 9200.
 • Anmäl förlust av passerkort till kortexp@kth.se.
 • Reservnycklar ska vara inlåsta i godkänt förvaringsskåp.
 • Om möjligt, lås dörren till ditt kontorsrum, lås in stöldbegärlig egendom när du lämnar kontoret.
 • Aktivera skärmlåset på din dator när du lämnar den.
 • Förvara inte inloggningsuppgifter eller inloggningskort tillsammans med din dator.
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-11
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer