Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Granska e-fakturor i EFH

På den här sidan finns information om vad du behöver tänka på när du attesterar e-fakturor i EFH. Här finns också information om hur du gör för att bli behörig sakattestant.

Bli behörig sakattestant

Behöver du bli behörig sakattestant? 

Hör av dig till Fakturaservice: faktura@cbh.kth.se

Aktivera ersättare i EFH om du är frånvarande och inte kan attestera fakturor. Saknar du ersättare? Hör av dig till Fakturaservice!

Alla fakturor granskas och godkänns i fakturasystemet EFH:

 1. Sakattestanten verifierar att beställningen är levererad och stämmer med det som är avtalat.
 2. En ekonom väljer rätt konto för bokföringen.
 3. En ekonomisk attestant godkänner inköpet. Nu syns kostnaden i projektet och fakturan hamnar i en betalningsfil till banken.

Beställningar godkänns av chef och måste innehålla personnummer. När beställningen är klar får du som är behörig sakattestant information tillsammans med instruktioner.

Checklista för sakattestering i EFH

 • Kontrollera att beställning och faktura överensstämmer och att KTH har fått de beställda varorna.
 • Om fakturan är felaktig, kontakta leverantören. Bedrägeriförsök med falska fakturor förekommer!
 • Ange kortfattat och tydligt vad fakturan gäller i kommentarsfältet.
 • Fakturor med höga belopp – förtydliga vilken kategori inköpet avser, till exempel anläggning, korttidsinventarier, förbrukningsvaror.

Inköp av maskiner, datorer och 

Ska du köpa in anläggningstillgångar, till exempel maskiner, instrument, datorer, kameror eller mobiltelefoner? Då behövs kompletterande information.

Ange i kommentarsfältet

 • vem som är användare och/eller huvudansvarig
 • adress och rum
 • serienummer
 • förväntad användningstid
 • om det är ett nytt eller kompletterande inköp
 • om det kommer delfakturor.

Mat och dryck

Konferens

 • Bifoga program. 

Resefaktura

 • Ange syfte.

Inköp av konsultjänst

 • Bifoga avtal och diarienummer.

Open access-publicering

Fakturaadress

Fakturor till KTH måste ha korrekt fakturaadress och referens:

Kungliga Tekniska Högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Referens: Användarnamn/KTHCBH
KTH:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

Elektroniska fakturor 

Fakturor ska alltid skickas elektroniskt till offentlig sektor. Fakturor som mejlas i pdf-format klassas inte som elektronisk faktura.

Fakturor skickas primärt via den nya europeiska standarden PEPPOL BIS Billing 3.0.

KTH har Peppol-id 0007:2021003054.

Faktura och betalning KTH

Om en leverantör vill skicka en faktura via mejl, be leverantören mejla fakturan till Fakturaservice (GVS): fakturaservice@kth.se .

Läs mer om inköp och upphandling

Manualer för fakturahantering på webben