Till innehåll på sidan

HR

HR-enheten arbetar stödjande och rådgivande med personalfrågor utifrån rådande lagar och förordningar.

HR-enhetens funktion innebär huvudsakligen att vara ett stöd för skolans chefer och ledare kring rådande lagar och regler, men även för alla medarbetare i olika personella frågor som inte cheferna själva tar. HR enheten samarbetar även med KTH:s centrala personalavdelning.

HR-enheten finns utspridd på skolans alla campus och nedan följer en förteckning på alla HR medarbetare. Om du ändå inte är säker på vem du ska kontakta kan du alltid maila till vår gemensamma HR inkorg: hr@cbh.kth.se

HR-ansvarig

HR-enheten leds av skolans HR-ansvarig som har personalansvaret över gruppen men även ansvar för det strategiska och operativa HR-arbetet på skolan.

Kontakt Arbetsuppgifter

Lena leder och fördelar arbetet, driver utveckling avseende HR-rutiner på skolan. Deltar i skolans ledningsgrupp samt HR-ledningsgrupp på KTH tillsammans med alla HR-chefer på KTH. Ger strategiskt HR-stöd till verksamhetens chefer i arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, rekrytering och individärenden.

Ytterligare ansvarsområden är fackliga förhandlingar och att utveckla det förebyggande arbetet med både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, för skolans samtliga personalkategorier.

Besöksadress: Hälsovägen 11C, plan 7

Ove är gruppledare för personalen som arbetar skolövergripande (ex lärartillsättningar, egenrapportering, bisysslor, arvoden och lönerevision). Han arbetar även med chefsstöd, arbetsmiljö och rehabilitering, och är ett nära stöd till Lena (HR-ansvarig) och till övriga kollergor inom HR-gruppen.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Campus AlbaNova 

Kontakt Arbetsuppgifter

Sara är kontaktperson för Albanovas chefer och medarbetare som arbetar på institutionerna industriell bioteknologi och teoretisk kemi och biologi. För avdelningen glykovetenskap på kemiinstitutionen samt för avdelningarna proteinteknik, proteinteknologi och sekretomet inom institutionen proteinvetenskap.

Sara arbetar med rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och rekryteringar av anställda, samt för introduktion av nyanställda. Sara är även kontaktperson på CBH i det fall du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling.

Besöksadress: Roslagstullsbacken 21, plan 5

Camilla arbetar med stöd och rådgivning till chefer och medarbetare inom arbetsrättsliga frågor kopplat till anställning, lön, arbetstid och tidrapportering på hela CBH-skolan.

Besöksadress: Roslagstullsbacken 21, plan 5

Campus Flemingsberg

Kontakt Arbetsuppgifter

Sandra arbetar med stöd och rådgivning inom allmänt förekommande HR-frågor och är kontaktperson för institutionen medicinsk teknik och hälsosystem (MTH).
Sandra stöttar även SciLifes chefer och medarbetare i stipendieärenden.

Besöksadress: Hälsovägen 11C, plan 7

Åsa arbetar som HR-administratör med stöd och rådgivning inom allmänt förekommande HR-frågor och är kontaktperson för institutionen Medicinsk teknik och hälsosystem (MTH).

Besöksadress: Hälsovägen 11C, plan 7

 Campus Valhallavägen

Kontakt Arbetsuppgifter

Ann arbetar med arvoden för all personal på CBH.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Emma är kontaktperson för avdelningarna organisk kemi, tillämpad fysikalisk kemi samt yt- och korrosionsvetenskap inom institutionen för kemi.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Saras huvudsakliga arbetsområde är lärartillsättningar och befordringar. Hon samordnar även underlaget till skolan samverkansgrupp samt för protokoll vid samverkansgruppens möten. Sara arbetar mot hela CBH-skolan.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Josefine arbetar med anställningsärenden, rekryteringar och personaladministration för Kemiteknik och Ingenjörspedagogik, samt rekryteringsärenden för verksamhetsstödet.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Edith arbetar med anställningsärenden, rekryteringsärenden och personaladministration för biokompositer, ytbehandlingsteknik och fiberteknologi. Hon stödjer även ekonomi- och infrastrukturenheterna på CBH-skolan.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Tjänstledig.

Erika är kontaktperson för avdelningarna polymera material, polymerteknologi, träkemi och massateknologi, fiberprocesser inom institutionen för fiber- och polymerteknologi.

Hon är också kontaktperson för delar av verksamhetsstödet på CBH: utbildningsenheten, servicecenter, Phd-admin, kommunikation, skolkansliet och IT.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Mirey arbetar med stöd och rådgivning till chefer och medarbetare inom arbetsrättsliga frågor kopplat till anställning, lön, arbetstid och tidrapportering på SciLife och Albanova.

Besöksadress: Teknikringen 42, plan 4

Campus Solna 

Kontakt Arbetsuppgifter

Sophia arbetar med stöd och rådgivning inom allmänt förekommande HR-frågor och är kontaktperson för SciLifes chefer och medarbetare på insitutionen genteknologi samt för avdelningarna nanobioteknologi, systembiologi, cellulär och klinisk proteomik, affinitets-proteomik och läkemedelsutveckling inom institutionen proteinvetenskap.

Besöksadress: Gamma 5, Tomtebodavägen 23A, Solna

Ann arbetar som HR-administratör för SciLifeLab och en del i Flemingsberg.

Besöksadress: Gamma 5, Tomtebodavägen 23A, Solna