Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HR

HR-enheten arbetar stödjande och rådgivande med personalfrågor utifrån rådande lagar och förordningar.

HR-enhetens funktion innebär huvudsakligen att vara ett stöd för skolans chefer och ledare kring rådande lagar och regler, men även för alla medarbetare i olika personella frågor som inte cheferna själva tar. HR-enheten samarbetar även med KTH:s centrala personalavdelning.

HR-enheten finns utspridd på skolans alla campus och nedan följer en förteckning på alla HR-medarbetare. Om du ändå inte är säker på vem du ska kontakta kan du alltid maila till vår gemensamma HR-inkorg: hr@cbh.kth.se

HR-enheten leds av skolans HR-ansvariga som har personalansvaret över gruppen men även ansvar för det strategiska och operativa HR-arbetet på skolan.

Tf HR-ansvarig

HR-handläggare

Campus AlbaNova 

Campus Flemingsberg

KTH Campus 

Campus Solna