Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ekonomi

Kontakta CBH-skolans ekonomienhet angående budgetfrågor, projektredovisning, leverantörsfakturor, kundfakturering, inventering och andra frågor som rör ekonomi.

Projektredovisning

Rådgivning

Ekonomistyrning

Projektbudget

EU-projekt

Fakturahantering

EFH e-fakturahantering

Hjälp med sakattestering i EFH

Granska e-fakturor i EFH

Inventering och anlägg

Inbetalningar

Utbetalningar

Resor och utlägg

Tjänsteresor

Begär ersättning för reseutlägg – checklista

Arvoden opponent och betygsnämnd

Kontakt

Teknikringen 42, markplan, KTH Campus.
Roslagstullsbacken 21, plan 5, KTH Campus.
Hälsovägen 11 C, plan 7, KTH Flemingsberg.
Tomtebodavägen 23A, Gamma 7, KTH Solna.

Funktionsmejladresser

faktura@cbh.kth.se - frågor rörande fakturor.

travelexpenses@cbh.kth.se  - frågor rörande tjänsteresor.

vs-ekonomi@cbh.kth.se   - hela ekonomienheten.

redovisning@cbh.kth.se  - frågor som rör redovisningsekonomerna.

Medarbetare

Lista medarbetare på CBH Ekonomi

Ekonomiansvarig

Campus AlbaNova

SciLifeLab

Campus Flemingsberg och Solna (Omgivningsfysiologi)

KTH Campus