Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakter för tillgänglig utbildning på KTH

Denna kontaktlista riktar sig till UA och lärare på skolorna på alla campus, för kännedom om var man vänder sig med olika typer av frågor om tillgänglighet inom utbildning på KTH.

Funkas stöd för studenter med varaktig funktionsnedsättning

Hänvisa till funka@kth.se  om du har en student med varaktig (minst 6 månader) och dokumenterad funktionsnedsättning som behöver kompensatoriskt stöd i sina studier. Gäller ej vid tillfällig funktionedsättning p.g.a. skada. Se matris med Funkas alla stöd (pdf) .

Funkas sidor på Studentwebben

Lokaler, hörslingor och annan salsutrustning

Sök salsnamnet på KTH Places  för att exempelvis ta reda på:

 • vilken utrustning för tillgänglighet respektive sal har (t.ex. hörslinga, högtalare, mikrofon),
 • vilken adress som gäller för att komma till salen via en handikappingång med mera.

Sök i lokalöversikten på TimeEdit (sök schema)  om du vill få fram en lista över alla salar med hörslingor på KTH. Välj vilket Campus du vill söka på och bocka för ”hörslinga” i rullgardinen för utrustning.

Felanmäl på 9200 om t.ex:

 • en hiss/dörröppnare inte fungerar,
 • en hörslinga eller annan utrustning inte fungerar (koppla till AV-tekniker),
 • hörslinga/högtalare/mikrofon behöver installeras i en lokal.

Kontakta lokaler@kth.se  (Fastighetsavdelningen):

 • Vid frågor om trösklar, ramp med mera.
 • För beställning av lokalanpassning och lokalförändringar.
 • Om skolan behöver installera en ny dörröppnare.

Undervisning

Kontakta Charlotta Delin på lottan@kth.se  för tips om hur du kan undervisa mer tillgängligt och inkluderande.

Teckenspråkstolk

Studenter med hörselnedsättning kan ha teckenspråkstolk eller skrivtolk med sig i undervisningen.

Kontakta funka@kth.se  om:

 • du har frågor om tolksamordningen,
 • tolken behöver Canvaskonto/KTH-konto/behörighet till lokaler,
 • tolken behöver utrustning/parkeringstillstånd (hämtas i KTH Entré).

Undertexter

Ramavtal

Se Ramavtalsdatabasen på Intranätet  (sök på undertext) för att beställa undertexter till inspelat material (t.ex. föreläsningar) av någon av KTH:s tre upphandlade företag.

Automattextning via KTH Play

Sedan hösten 2020 finns det även möjlighet att beställa automattextade undertexter av video via KTH Play. Observera att viss manuell korrigering kommer krävas.

Examination

Resursrum för studier/återhämtning

Studenter med varaktiga funktionsnedsättningar kan få tillgång till resursrum för studier/återhämtning. Studenter får tillgång till resursrum genom att ansöka hos Funka. Några av rummen är utrustade med dator med stödprogram: Office 365, EasyReader, Stava Rex, Spellright, ClaroRead plus, Zoom Text och TorTalk.

Mer information finns på sidan Resursrum på KTH:s campus